พื้นบริเวณห้อง Autoclave ซึ่งเป็นพื้นช่วงนอก (Exterior Span) และมีช่วงเสายาวถึง 10.9 ม. มีเหล็กเสริมล่างไม่เพียงพอ จึงต้องเสริมความแข็งแรงด้วย CFRP โดยใช้คาร์บอนไฟเบอร์(Carbon Fiber) รุ่น SmartFiber-Strip TL512 ที่ท้องพื้น เพื่อให้พื้นสามารถรับกำลังได้เพียงพอ ​

การกระจายโมเมนต์ในพื้นไร้คานที่ชั้น 10​

การติดตั้งคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber) ชนิด Strip ( SmartFiber Strip) มีขั้นตอนดังนี้คือ

 

เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ จะได้พื้นคอนกรีตเสริมกำลังด้วย CFRP แบบที่ท้องพื้นกลับมารับกำลังสำหรับวางเครื่องมือแพทย์ได้อย่างปลอดภัย

ตำแหน่งการติดตั้งแผ่น CFRP ใต้พื้นชั้น 10​

การออกแบบเสริมกำลังของพื้นโรงพยาบาลเพื่อรับเครื่องมือแพทย์​

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ซ่อมรอยร้าว ซ่อมแซม
คอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร งาน
เคลือบพื้นอีพ็อกซี่ กันซึม

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

ติดตามเราได้ที่

โรงพยาบาลต้องการติดตั้งติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่ชั้น 10 ของอาคารบริการ 12 ชั้น โดยบริเวณที่คาดว่าเครื่องมือแพทย์มีน้ำหนักเกินกว่าน้ำหนักบรรทุกที่ใช้ในการออกแบบประกอบด้วย บริเวณ Automation และ Autoclave สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ได้ทำการประเมินน้ำหนักบรรทุก พบว่าพื้นห้อง Automation และ Autoclave จะรับน้ำหนักบรรทุกจรถึง 456-1,048 กก/ตร.ม. และ 466-1,400 กก/ตร.ม. ภายใต้พื้นที่ฐานของเครื่องมือ ซึ่งมากกว่าน้ำหนักบรรทุกจรออกแบบ (300 กก/ตร.ม.)

ทางทีมงานได้ทำการวิเคราะห์พื้นไร้คานด้วยวิธี Finite Element Method เพื่อความแม่นยำและอาจลดปริมาณงานเสริมกำลังได้ด้วย รูปข้างล่างแสดงการกระจายของโมเมนต์ในแถบเสาและแถบกลาง จากการตรวจสอบพบว่า พื้นบริเวณห้อง Automation ซึ่งเป็นพื้นช่วงใน (Interior Span) มีค่าโมเมนต์เพิ่มเพียงเล็กน้อย และมีเหล็กเสริมเพียงพอ จึงไม่ต้องทำการเสริมกำลัง

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

บริการ

แคทตาล็อค

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ซ่อมรอยร้าว ซ่อมแซม
คอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร

งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ กันซึม

ติดต่อเรา

789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

Fax : 0 2736 9648

ดู E-mail ของเรา คลิก!!

Innovative Coating Products

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

All rights reserved @2020 Smart & Bright Co., Ltd.

โทรหาเรา คลิก!

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

(Auto 10 Lines)

ติดตั้งคาร์บอนไฟเบอร์,ติดตั้งคาร์บอนไฟเบอร์,พื้นอีพ็อกซี่