พื้น Epoxy (Epoxy Floor)​

Epoxy หรือ (พื้นอีพ็อกซี่) นิยมใช้ในการ เคลือบพื้น โรงงานอุตสาหกรรม พื้นคลังสินค้า พื้นโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่แล้ว อีพ็อกซี่ มีส่วนผสมทางเคมีหลักอยู่ 2 ส่วน ประกอบด้วยกัน

ส่วนที่ 1 Epoxy Resin (อีพ็อกซี่เรซิ่น)

โดยปกติจะเรียกว่า Base Resin แบ่งตามการใช้งานได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 

      1.1 Epoxy Resin ชนิด 100% solid (Epoxy Resin 100% Solid) คือ Epoxy ที่ไม่มีส่วนผสมของสารละลาย นิยมนำมาใช้งานพื้นที่ต้องการรับกำลังมากๆ หรืองานที่ต้องการความหนามากๆ เช่น Epoxy Mortar (อีพ็อกซี่มอร์ต้า), Epoxy Injection (อีพ็อกซี่อินเจ็คชั่น) และ Epoxy Self Leveling (อีพ็อกซี่เซลเลเวลลิ่ง) เป็นต้น 

       1.2 Epoxy Resin ชนิด solvent type (Epoxy Resin Solvent Type) คือ Epoxy ที่มีส่วนผสมของสารละลาย เพื่อให้ชั้น Epoxy ที่ได้มีความบาง เหมาะกับการนำไปใช้งานประเภท Epoxy Coating (อีพ็อกซี่โค้ทติ้ง) หรือ Epoxy Paint (อีพ็อกซี่เพนท์) 

 

ส่วนที่ 2 คือ Hardener 

เป็นวัสดุที่เมื่อผสมกับ Epoxy Resin (อีพ็อกซี่เรซิ่น) แล้ว จะทำให้ได้คุณสมบัติพิเศษตามที่ออกแบบไว้ เช่น การทนเคมี ทนอุณหภูมิ ทนแรงกระแทก ดังนั้น การเลือก Epoxy Resin และ Hardener เพื่อนำมาใช้งานให้เหมาะสมนั้น จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจและเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเคลือบพื้น 

พื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Floor) สามารถแบ่ง

เป็นประเภทตามชนิดของอีพ็อกซี่ และ

ลักษณะพิเศษในการใช้งาน ดังนี้​

พื้น Epoxy Moisture Barrier (พื้นอีพ็อกซี่ทนความชื้น สินค้ารหัส SMARTFLOOR EPOGUARD) เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นประเภท ซีเมนต์ Epoxy Water Base Cement (อีพ็อกซี่เรซิ่นสูตรน้ำ) ประกอบด้วย 3 ส่วนผสม ใช้สำหรับงาน เคลือบพื้นผิวคอนกรีตที่ ไม่เรียบ ช่วยปรับสภาพพื้นผิวเพื่อเพิ่มการยึดเกาะกับคอนกรีตและป้องกันความชื้นชั่วคราว​

พื้น Epoxy Moisture Barrier (พื้นอีพ็อกซี่ทนความชื้น)​

ความสามารถของ "พื้น Epoxy Moisture Barrier" (พื้นอีพ็อกซี่ทนความชื้น)

   • ปรับสภาพพื้นผิวที่ไม่เรียบ

   • ทาให้ทั่วบริเวณพื้นคอนกรีตหรือที่เปียกชื้นก่อนที่จะใช้อีพ็อกซี่ทับหน้า

   • ป้องกันความชื้นชั่วคราวบนพื้นคอนกรีตใหม่และพื้นผิวคอนกรีตที่มีความชื้น

   • สามารถฉาบเพื่อสร้างความหนาเป็นอีพ็อกซี่มอร์ต้าสูตรนํ้า (ชั้นละไม่เกิน 3 มม.)

 

คุณสมบัติของ "พื้น Epoxy Moisture Barrier" (พื้นอีพ็อกซี่ทนความชื้น)

   • ไม่มีตัวทำละลาย ระเหยง่าย        

   • ยึดเกาะได้ดีกับพื้นคอนกรีตใหม่และพื้นผิวคอนกรีตที่มีความชื้น

   • สูตรน้ำและไม่มีกลิ่นฉุน

   • ทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้ดี

   • ต้านทานความชื้น

   • ป้องกันรอยแตกร้าวที่มีขนาดเล็ก    

   • ลดแรงดันของความชื้นที่มาจากดิน​

VDO ขั้นตอนการทำ "พื้น Epoxy Moisture Barrier" (พื้นอีพ็อกซี่ทนความชื้น)​

" พื้น Epoxy Moisture Barrier " (พื้นอีพ็อกซี่ทนความชื้น)​

  กรณีศึกษา​

VDO ขั้นตอนการเคลือบ " พื้นอีพ็อกซี่เซลฟ์เลเวลลิ่ง " (Epoxy Self Leveling Floor)

กรณีศึกษา​

พื้นอีพ็อกซี่เซลฟ์เลเวลลิ่ง (Epoxy Self Leveling Floor) เรียกตามลักษณะของ Epoxy ที่ไหลปรับระดับได้ด้วยตัวเอง โดยวัสดุ Epoxy Self Leveling (อีพ็อกซี่ เซลฟ์ เลเวลลิ่ง รหัสสินค้า SMARTFLOOR EP103) จะประกอบด้วยสารเรซิ่น 2 ส่วนผสมที่ไม่มีตัวทำละลาย (Solvent) และเป็นวัสดุเคลือบพื้นผิวที่ต้องมีความต้านทานต่อกรด และด่าง

 

สำหรับใช้งานบนพื้นผิวคอนกรีต และเหล็กที่ต้องเจอกับสารเคมี โดยเฉพาะ สามารถปรับผิวหน้าเรียบด้วยตัวเอง ยึดเกาะกับวัสดุที่ทำการเคลือบได้ดี ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่สูง และยังช่วยให้พื้นผิวมีความเงางาม

คำแนะนำในการใช้ "พื้นอีพ็อกซี่ เซลฟ์ เลเวลลิ่ง" (Epoxy Self Leveling Floor)

พื้นอีพ็อกซี่เซลฟ์เลเวลลิ่ง (Epoxy Self Leveling รหััสสินค้า SMARTFLOOR EP103) เป็นพื้นปราศจากรอยต่อ ทนทานต่อสารเคมี ทำความสะอาดได้ง่าย และมีสีให้เลือกหลากหลาย จึงเหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภท เช่น พื้นโรงเก็บเครื่องบิน พื้นคลีนรูม พื้นโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พื้นอู่ซ่อมรถ พื้นโชว์รูมรถยนต์ พื้นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสวิตช์ที่ใช้ตัดวงจรลัดไฟฟ้า พื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ทําการผลิต หรือปรับแต่งผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา พื้นคลังสินค้า ด้วยความทนทานกว่าพื้น Epoxy ชนิดอื่นๆ จึงเหมาะสําหรับพื้นคอนกรีตที่มีการใช้งานหนัก

 

คุณสมบัติพิเศษของ "พื้นอีพ็อกซี่ เซลฟ์ เลเวลลิ่ง" (Epoxy Self Leveling Floor)

   • สามารถปรับระดับด้วยตัวเองไร้รอยต่อ ปราศจากฝุ่น ง่ายในการทำความสะอาด

   • ทนทานต่อการสัญจรและใช้กับงาน Medium Duty Floor

   • ทนต่อกรดด่างและสารเคมีได้

   • มีสีให้เลือกหลากหลาย (ตาม Color Chart)

   • มีความเงามาก 

   • ซ่อมแซมบำรุงรักษาได้ง่าย

 

พื้นอีพ็อกซี่เซลฟ์เลเวลลิ่ง (Epoxy Self Leveling Floor)

"พื้นอีพ็อกซี่ เซลฟ์ เลเวลลิ่ง" (Epoxy Self Leveling Floor)​

VDO ขั้นตอนการเคลือบ "พื้นอีพ็อกซี่โค้ทติ้ง" (Epoxy Coating Floor)

กรณีศึกษา​

พื้นอีพ็อกซี่โค้ทติ้ง (Epoxy Coating Floor) เป็น Epoxy สำหรับเคลือบพื้นคอนกรีต ที่ใช้เป็นสีทับหน้า ที่มี 2 ส่วนผสมคือ Part A Epoxy Solvent type และ Part B Hardener

จุดเด่นของ "Epoxy Coating" (อีพ็อกซี่โค้ทติ้ง)

Epoxy Coating (อีพ็อกซี่โค้ทติ้ง รหัสสินค้า Smartfloor EP135) เหมาะกับการเคลือบบนผิวคอนกรีตที่มีการใช้งานแบบ Medium Duty, ปราศจากรอยต่อ, ทนทานต่อเคมีอ่อนๆ แต่ไม่ทนทานต่อตัวทำละลาย เช่น ทินเนอร์หรือ Solvent เป็นต้น

Epoxy Coating สามารถนำไปใช้กับพื้นที่ต้องระวังเรื่องฝุ่น เช่น พื้นโรงพยาบาล พื้นห้องยา พื้นคลังสินค้า เพื่อป้องกันฝุ่นที่มาจากคอนกรีต ใช้เคลือบ พื้นห้องเก็บของ พื้นโรงงาน พื้นห้องการผลิตและบรรจุ หรือใช้งานเคลือบพื้นทางเดิน ผนัง และพื้นห้องนอนในโรงแรม 
        
คุณสมบัติของ พื้นอีพ็อกซี่โค้ทติ้ง (Epoxy Coating Floor)
    • ไร้รอยต่อ, เป็น Dustproof ที่ดี ทำความสะอาดง่าย
    • ทนทานต่อกรดด่างอ่อน ๆ 
    • มีสีให้เลือกหลากหลายสี (ตาม Color Chart)
    • Solvent type
    • มีความเงาปานกลาง

 

พื้นอีพ็อกซี่โค้ทติ้ง (Epoxy Coating Floor)

" พื้นอีพ็อกซี่โค้ทติ้ง " (Epoxy Coating Floor)

อีพ็อกซี่โค้ทติ้งทนเคมีสูง (High Chemical Resistance Epoxy Coating) เป็นหนึ่งในวิธีการเคลือบสาร Epoxy Coating เพื่อให้ได้วัสดุทนเคมีสูง

การเคลือบเพื่องานทนเคมี (High Chemical Resistance) แบ่งประเภทตามลักษณะการเคลือบได้ 2 ลักษณะ คือ

อีพ็อกซี่โค้ทติ้งทนเคมีสูง (High Chemical Resistance Epoxy Coating)

1. Epoxy High Chemical Resistance นิยมใช้ 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ

      1.1 งานเคลือบแท็งค์ บ่อน้ำเสีย, Secondary Containment Area โดยการใช้ High Chemical Resistance Epoxy และ Novolac Epoxy Coating (รหัสสินค้า Smartguard EP 105C) ควบคู่กับ Fiberglass

     1.2 งานเคลือบผนัง, พื้นเพื่อป้องกันสารเคมี โดยการใช้ อีพ็อกซี่โค้ทติ้งทนเคมีสูง (High Chemical Resistance Epoxy Self Leveling) ควบคู่กับการใช้วัสดุ Novolac Epoxy Self Leveling (รหัสสินค้า Smartguard EP 105SL)

 

2. Polyester High Chemical Resistance คือ

การใช้ Polyester Plastic ชนิดหนึ่งที่ทนเคมีสูง ร่วมกับ Fiberglass เคลือบบริเวณที่ต้องการป้องกันเคมีชนิดเข้มข้น ซึ่งในงานเคลือบแท็งค์ บางครั้งก็จะนำ Polyester Vinyl Ester ที่มีคุณสมบัติในการทนเคมีสู' มาใช้ในการเคลือบด้วยเช่นกัน

พื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy) สำหรับงาน Heavy duty​

วิธีป้องกันพื้นปูด บวม ด้วย อีพ็อกซี่กันชื้น ของทาง บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์​

Epoxy Self Leveling + Epoguard กรณีพื้นทนอุณหภูมิ ภาวะเปียกชื้น​

Epoxy Self Leveling กรณีพื้นมีความชื้นและน้ำมัน​

Epoxy Coating กรณีงานพื้นคอนกรีตใหม่ขัดสด มีรอยแตก​

Epoxy Coating กรณีงานซ่อม พื้นอีพ็อกซี่ ปูดบวม หลุดล่อน​

พื้น Epoxy ราคาคุณภาพ ส่งมอบงานตรงเวลา ไม่ทิ้งงานกลางคัน​

อีพ็อกซี่ดัสพรู้ฟ (Dust Proof Epoxy) หรืออีพ็อกซี่สำหรับการป้องกันฝุ่น​

บริเวณที่นิยมในการใช้อีพ็อกซี่โค้ทติ้งทนเคมีสูง คือ แท็งค์, พื้น, ผนัง, บ่อบำบัดน้ำเสีย, บริเวณผสมสารเคมี, บริเวณเติมน้ำมันกลั่นแบตเตอรี่ และโรงงานผลิตสารเคมี และมักใช้ควบคู่กับ Fiberglass หรือ วัสดุอื่นๆ เพื่อเสริมความทนทาน

 

แต่ในงาน Epoxy Coating ทนเคมีสูง จะต้องคำนึงลักษณะการใช้งาน และปัจจัยด้านอุณหภูมิ ของบริเวณในการใช้งานด้วย โดยผู้เชี่ยวชาญในงานเคลือบ จะสามารถเลือกใช้วัสดุตามลักษณะการใช้งาน และงบประมาณของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดยงาน Epoxy Coating ทนเคมีสูงนั้น สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ดูแลรักษาความสะอาดง่าย นอกจากนั้นยังปรับใช้กับการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น 

บริการ

แคทตาล็อค

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ติดต่อเรา

789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0 2736 9555

Hotline : 088-7914494

ID line : sabhotline

Fax : 0 2736 9648

EMAIL : [email protected]

Innovative Coating Products

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

All rights reserved @2021 Smart & Bright Co., Ltd.

SMART AND BRIGHT CO., LTD.​

789 SOI LADPRAO 107 YAEK 33, LADPRAO ROAD, KHLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND​

Design By

 จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

02 736 9555​

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

(Auto 10 Lines)