บริการ CFRP​​ เสริมกำลังโครงสร้างให้มั่นคงแข็งแรง - ด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์

02 736 9555 (Auto 10 Lines)​

Comparison of Mid Strength and Ultra Strength Carbon Fiber:
The Superiority of SmartFiber Sheet - US58 by Smart and Bright Co., Ltd.

01-07-2566
Comparison of Mid Strength and Ultra Strength Carbon Fiber:

1.Introduction
In the construction and infrastructure upgrade sectors, the strength of materials used is pivotal to their performance. This essay compares mid strength carbon fiber, with a dry fiber strength of 49,000 kgf/cm2, and ultra-strength carbon fiber, with a dry fiber strength of 58,000 kgf/cm2, highlighting why the latter - embodied in the SmartFiber Sheet - US58 by Smart and Bright Co., Ltd. - is an optimal choice.

2. Strength Comparison
Strength is a key property in materials used for upgrading and increasing the load capacity of structures. The ultra-strength carbon fiber’s dry fiber strength of 58,000 kgf/cm2 significantly surpasses that of the mid-strength carbon fiber at 49,000 kgf/cm2. This higher strength means the ultra-strength fiber can handle higher stresses and loads, making it more suitable for demanding applications.

3. Load Capacity Enhancement
With its superior strength, the SmartFiber Sheet - US58 can greatly increase a structure’s load-bearing capacity. For buildings, car parks, data centers, or bridges requiring increased load capacity due to changes in usage, renovation, or code requirements, this material provides an excellent solution.

4. Durability and Longevity
The ultra-strength carbon fiber’s durability ensures a long-lasting solution. It can withstand harsh environmental conditions, degradation, and wear and tear, maintaining its strength over an extended period, thus offering a more sustainable solution compared to mid-strength carbon fiber.

5. Weight and Thickness
Despite its superior strength, the SmartFiber Sheet - US58 maintains a thin profile and lightweight. This means it can be applied to structures without significantly increasing their weight or changing their dimensions, which is especially beneficial in scenarios where additional weight or size could be problematic.

Versatility and Ease of Application

6. Versatility and Ease of Application
The SmartFiber Sheet - US58 can be easily applied to a variety of surfaces due to its flexibility and compatibility with various adhesives. Its ultra-strength properties make it versatile, suitable for diverse applications such as strengthening floors, walls, columns, or beams.

7.Cost-Effectiveness
While ultra-strength carbon fiber may come with a higher initial cost compared to mid-strength variants, the benefits it offers, such as enhanced load capacity, improved durability, and wider application range, often result in greater long-term cost-effectiveness.

8. Conclusion
In conclusion, while mid-strength carbon fiber offers considerable benefits, the ultra-strength carbon fiber, as in the SmartFiber Sheet - US58 by Smart and Bright Co., Ltd., is superior in several ways. Its higher strength, combined with durability and versatility, makes it an excellent choice for enhancing the load capacity of various structures, from buildings and car parks to data centers and bridges. The investment in ultra-strength carbon fiber can provide significant returns in terms of improved structural integrity, safety, and lifespan of the upgraded structures.

เปรียบเทียบคาร์บอนไฟเบอร์ Mid Strength and Ultra Strength
(SmartFiber - US58 โดย Smart and Bright Co., Ltd.)


ในภาคการก่อสร้างและการเสริมกำลังโครงสร้างพื้นฐาน ความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงาน บทความนี้เปรียบเทียบเส้นใยคาร์บอนที่มีความแข็งแรงปานกลางซึ่งมีความแข็งแรงของเส้นใยแห้ง (Dry Fiber) ที่ 49,000 กก./ตร.ซม. และเส้นใยคาร์บอนที่มีความแข็งแรงสูงพิเศษซึ่งมีความแข็งแรงของเส้นใยแห้ง (Dry Fiber) ที่ 58,000 กก./ตร.ซม. ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่รวมอยู่ใน SmartFiber Sheet - US58 โดย Smart and Bright Co., Ltd. รับติดตั้ง CFRP

1.การเปรียบเทียบความแข็งแกร่ง
ความแข็งแรงเป็นคุณสมบัติหลักในวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง ความแข็งแรงของเส้นใยแห้ง (Dry Fiber) ของคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษที่ 58,000 กก./ตร.ซม. นั้นเหนือกว่าเส้นใยคาร์บอนที่มีความแข็งแรงปานกลางที่ 49,000 กก./ตร.ซม. อย่างมีนัยสำคัญ ความแข็งแรงที่สูงขึ้นนี้หมายถึงไฟเบอร์ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษสามารถรับแรงเค้นและน้ำหนักบรรทุกที่สูงขึ้นได้ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูง

2. การเพิ่มขีดความสามารถในการรับโหลด
ด้วยความแข็งแรงที่เหนือกว่า แผ่น SmartFiber - US58 สามารถเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างได้อย่างมาก สำหรับอาคาร ที่จอดรถ Data Center หรือสะพาน ที่ต้องการความสามารถในการรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในการใช้งาน การปรับปรุงใหม่ หรือข้อจำกัดในวัสดุอื่นๆที่ทำได้

3. ความทนทานและมีอายุยาวนาน
ความทนทานของคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษช่วยให้มั่นใจได้ถึงระยะเวลาการใช้งานได้ยาวนาน สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง การเสื่อมสภาพ และการสึกหรอ โดยคงความแข็งแรงไว้ได้เป็นระยะเวลานานกว่า เมื่อเทียบกับคาร์บอนไฟเบอร์ ซ่อมโครงสร้างที่มีความแข็งแรงปานกลาง

Benefits of SmartFiber Sheet UT 70-30

4. น้ำหนักและความหนา
แม้จะมีความแข็งแรงที่เหนือกว่า แต่แผ่น SmartFiber - US58 ก็ยังคงมีความบางและน้ำหนักเบา ซึ่งหมายความว่าสามารถนำไปใช้กับโครงสร้างได้โดยไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักหรือเปลี่ยนขนาดมากนัก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่น้ำหนักหรือขนาดที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นปัญหาได้

5. ความคล่องตัวและความสะดวกในการใช้งาน
แผ่น SmartFiber - US58 สามารถนำไปใช้กับพื้นผิวต่างๆ ได้ง่าย เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและเข้ากันได้กับ Epoxy Adhesive ที่ทำหน้าที่เป็นกาวในการยึดเกาะ คุณสมบัติที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษทำให้ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การเสริมความแข็งแรงของพื้น ผนัง เสา หรือคาน

6. ความคุ้มค่า
แม้ว่าคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษอาจมีราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นที่มีความแข็งแรงปานกลาง แต่ประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ความสามารถในการรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ความทนทานที่ดีขึ้น และอายุการใช้งานที่นานขึ้น  จึงส่งผลให้มีความคุ้มค่าในระยะยาวมากกว่า

โดยสรุป แม้ว่าเส้นใยคาร์บอนที่มีความแข็งแรงปานกลางจะให้ประโยชน์มากมาย แต่เส้นใยคาร์บอนที่มีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษ เช่น แผ่น SmartFiber - US58 โดย Smart and Bright Co., Ltd. รับติดตั้ง CFRPนั้นเหนือกว่าในหลายด้าน ความแข็งแรงที่สูงขึ้น บวกกับความทนทานและความสามารถรอบด้าน ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มขีดความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างต่างๆ ตั้งแต่ อาคาร ที่จอดรถ Data Center และสะพาน การติดตั้งคาร์บอนไฟเบอร์ ซ่อมโครงสร้างที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ที่สามารถเสริมกำลังโครงสร้างให้สามารถรับกำลังได้ดีขึ้น ความปลอดภัย และ ยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างอาคาร จึงถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว

Concrete Repair​ing​

SMART & BRIGHT | บริการรับทำพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ซ่อมโครงสร้างอาคาร เสริมกำลังโครงสร้าง CFRP​​
บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด
789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
SMART AND BRIGHT CO., LTD.
​789 SOI LADPRAO 107 YAEK 33,
LADPRAO ROAD, KHLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND
ติดต่อเรา
Tel : 02-736-9555
Hotline : 088-791-4494
ID line : sabhotline
Fax : 02-736-9648
EMAIL : [email protected]
แคทตาล็อค
Innovative Coating Products
The Specialist In Repairing
Strengthening And Coating
All rights reserved @2023 Smart & Bright Co., Ltd.