บริการ CFRP​​ เสริมกำลังโครงสร้างให้มั่นคงแข็งแรง - ด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์

02 736 9555 (Auto 10 Lines)​

การเสริมกำลังพื้นถนนด้วย CFRP เพื่อรับน้ำหนักจรจาก 800 กก เพิ่มเป็น 1,250 กกด้วย SmartFiber-Sheet UT70-30 คาร์บอนไฟเบอร์ชนิดแผ่น

29-04-2566
การเสริมกำลังพื้นถนนด้วย CFRP เพื่อรับน้ำหนักจรจาก 800 กก เพิ่มเป็น 1,250 กกด้วย SmartFiber-Sheet UT70-30 คาร์บอนไฟเบอร์ชนิดแผ่น

โรงพยาบาลแห่งหนึ่งพื้นถนนหน้าอาคารได้ออกแบบไว้เพื่อรับน้ำหนักจร ได้ 800 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร โดยโรงพยาบาลพบปัญหาว่าการขนย้ายเครื่องมือขนาดใหญ่ของโรงพยาบาลเช่นเครื่องเอ็กซเรย์ ที่มีน้ำหนักมากโดยใช้รถ 10 ล้อ ถนนด้านหน้าอาคารที่เตรียมไว้จะไม่สามารถรับน้ำหนักได้เนื่องจากผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้ที่ 800 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร  

ลักษณะโครงสร้างเดิมของพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นั้นด้านหนึ่งวางอยู่บน คานที่มี เสา ภายในอาคารรองรับ  ส่วน ปลายคานอีกด้านถูกวางไว้บน Retaining Wall ที่เป็นเสาเข็ม ( Pile Wall ) โดยพื้นถนน ถูกออกแบบเป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก

ผู้ว่าจ้างตัดสินใจเลือกการเสริมกำลังโครงสร้างเพื่อเพิ่มการ รับน้ำหนักจรด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ โดยมีเหตุผลในการเลือกดังนี้คือ

1. การติดตั้ง  CFRP สามารถดำเนินการได้โดยรวดเร็ว เพราะวิธีการติดตั้งสะดวกทำงานได้ง่าย

2. การ เสริมกำลังด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ ไม่ต้องเจาะ อาคารคอนกรีต เพื่อติดตั้ง Bolt จึงไม่เป็นการทำร้ายอาคารและไม่จำเป็นต้องสแกน Scan หรือตัดคอนกรีตในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเพื่อดำเนินการเสริมกำลัง

3. เนื่องจากการส่งกำลังด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ในครั้งนี้ดำเนินการในบริเวณอาคารจอดรถชั้นใต้ดินซึ่งตามปกติ Floor to Ceiling จะมีความสูงที่จำกัดค่อนข้างเตี้ย การเสริมกำลังด้วย คาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon fiber Strengthing) ในครั้งนี้ มีความหนาเพียง 1.0-3.0 มิลลิเมตร จึงไม่กระทบต่อการสัญจรไปมาของรถในอาคารจอดรถที่ออกแบบไว้ดั่งเดิม

เมื่อทางบริษัทสมาร์ทแอนด์ไบรท์ จำกัด ได้รับ Requirement จาก โรงพยาบาลอย่างครบถ้วนแล้วทีมผู้ออกแบบของ บริษัท สมาร์ทแอนด์ไบรท์ ซึ่งประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ที่มีคุณวุฒิ วย.  และ สามัญวิศวกร ได้ร่วมกันออกแบบ การเสริมกำลังด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ โดยเลือกใช้วัสดุ SmartFiber-Sheet UT70-30 หน้ากว้าง 500 มมและ ความหนา 0.167 มม น้ำหนัก 300 กรัมต่อตารางเมตร และ เลือกใช้อีพ็อกซี่เรซิน ชนิด Solid 100% ที่รับกำลังอัดได้ประมาณ 1,000 Ksc.  และมี Bond Stregth ที่สูงในการเป็น Matrix ร่วมกับ SmartFiber-Sheet UT70-30 ในการ เสริมกำลัง

ฝ่ายออกแบบ เริ่มต้นการทำงานจาก
1. Site Investigate & Inspection
2. การ วิเคราะห์โครงสร้างแรงเฉือนและแรงภายใน
3. สร้างแบบจำลองไฟไนต์เอลิเม้น ( Finite Element Model )
4. ออกแบบติดตั้งคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมด
5. จัดทำรายการคำนวน ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน

การดำเนินงานของฝ่ายติดตั้งมีดังนี้คือ
1. ดำเนินการสำรวจโครงสร้างในสถานที่ทำงาน
และตรวจสอบความถูกต้องของอาคารเมื่อเทียบกันกับแบบติดตั้งคาร์บอนไฟเบอร์ ตลอดจน จัดทำรายงานปัญหาและอุปสรรคน่ะงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งทั้งหมดเช่นปัญหาของ งานสถาปัตย์พื้นกระเบื้องวงกบหน้าต่างกระจกที่อยู่ในบริเวณที่ต้องเสริมกำลัง ต้องดำเนินการออกแบบใหม่เฉพาะส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องรื้อถอน กระเบื้องหรือเฟรมกระจกที่เพิ่งจะดำเนินการติดตั้งเสร็จ

2. ดำเนินการทดสอบความแข็งและกำลังคอนกรีตเบื้องต้นด้วยเครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย Schmidt hammer

3. ทดสอบ Pull off test CFRP บนคอนกรีต เผื่อมั่นใจได้ว่าคาร์บอนไฟเบอร์ที่ติดตั้งจะสามารถยึดเกาะกับคอนกรีตได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่หลุดล่อนออกมา

4. ดำเนินการเตรียมผิวคอนกรีตด้วยเครื่องขัดเจียรจนเห็นเนื้อคอนกรีตที่แท้จริง  ดำเนินการหลบมุมคาน รัศมี 20 มม. ดำเนินการขัดเจียตะเข็บรอยต่อคอนกรีตให้เรียบไม่สะดุด หรือเป็นปุ่มเมื่อติดตั้งคาร์บอนไฟเบอร์

5. ทำความสะอาดพื้นผิวคอนกรีตให้ไม่มีฝุ่นเกาะ

6. ใช้ลูกกลิ้งเคลือบ Smart CF Resin เพื่อ รองพื้น คอนกรีตให้น้ำยาอีพ็อกซี่ซึมเข้าไปในเนื้อคอนกรีตสร้างการยึดเกาะที่ดีให้กับคาร์บอนไฟเบอร์

7. ดำเนินการ ฉาบผิวคอนกรีตทั้งหมดด้วย    อีพ็อกซี่ Smart CF Resin ผสม Filler ให้เรียบปิดรูตามดทั้งหมดหรือแต่พื้นผิวคอนกรีตที่ไม่เรียบได้ดำเนินการปรับแต่งเกร้าท์ ฉาบปิดทั้งพื้นที่

8. ดำเนินการขัดเจียด้วยเครื่องขัดเจียรใส่ใบขัดกระดาษทราย เพื่อสร้างแรงยึดเกาะที่ดีและมั่นใจว่าผิวฉาบแต่งทั้งหมดมีความเรียบเนียนเพียงพอ

9. เคลือบ Smart CF Resin ชั้นรองพื้น

10. ติดตั้งคาร์บอนไฟเบอร์ชนิดแผ่น Smart Fiber-Sheet UT70-30 ตามแบบที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้

11. ดำเนินการป้องกันแสงยูวีและความชื้นให้กับวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยการเคลือบ Acrylic Waterproof ( Smartroof AR )

12. ดำเนินการ ออกแบบการทดสอบ Load test ดเวยถุงทราย ดำเนินการทดสอบ Load test และ จัดส่งผลทดสอบ Load test พี่ผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้ว่าจ้าง

13. จัดทำ As-built ของงานเสริมกำลังคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมด

14. ดำเนินการส่งมอบงาน ให้กับผู้ว่าจ้าง 100%.

ในกระบวนการทำงานเพื่อเสริมกำลังโครงสร้างด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ ซ่อมโครงสร้างสำหรับอาคารจอดรถในการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักจรจาก 800 กิโลกรัมเป็น 1250 กิโลกรัมก็สำเร็จครบถ้วนตามความตั้งใจของ โรงพยาบาลและ Smart and Brigh ด้วยความตั้งใจที่จะให้ผู้สัญจรไปมาในโรงพยาบาลได้รับประโยชน์สูงสุดและโครงสร้างมีอายุการใช้งานที่ยาวนานในการให้บริการประชาชนทุกคนในระยะยาว ซึ่งทางบริษัทถือว่าเป็นโครงการที่ทำแล้วมีความสุขที่สุดโครงการหนึ่ง

#เสริมกำลังโครงสร้างถนนด้วยคาร์บอนไฟเบอร์
#CFRP
#CarbonfiberStrengthening
#SmartAndBright
#SmartFiber
#SmartCF-Resin
#มืออาชีพเรื่องงานเสริมกำลังโครงสร้างด้วยคาร์บอนไฟเบอร์
#ออกแบบเสริมกำลังคาร์บอนไฟเบอร์
#เพิ่มน้ำหนักจรด้วยCFRP
#สมาร์ทแอนด์ไบรท์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานเสริมกำลังคาร์บอนไฟเบอร์
#ตัดเจาะเสริมกำลังคอนกรีต

ติดต่อเรา บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด รับทํากันซึมดาดฟ้า ซ่อมรอยร้าวคอนกรีต
Facebook : smartandbright
Phone : 02-736-9555
Line : sabhotline

Concrete Repair​ing​

SMART & BRIGHT | บริการรับทำพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ซ่อมโครงสร้างอาคาร เสริมกำลังโครงสร้าง CFRP​​
บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด
789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
SMART AND BRIGHT CO., LTD.
​789 SOI LADPRAO 107 YAEK 33,
LADPRAO ROAD, KHLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND
ติดต่อเรา
Tel : 02-736-9555
Hotline : 088-791-4494
ID line : sabhotline
Fax : 02-736-9648
EMAIL : [email protected]
แคทตาล็อค
Innovative Coating Products
The Specialist In Repairing
Strengthening And Coating
All rights reserved @2023 Smart & Bright Co., Ltd.