บริการ CFRP​​ เสริมกำลังโครงสร้างให้มั่นคงแข็งแรง - ด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์

02 736 9555 (Auto 10 Lines)​

Increasing Load Capacity of U-Turn Bridge using SmartFiber Sheet UT 70-30

27-06-2566
Increasing Load Capacity of U-Turn Bridge using SmartFiber Sheet UT 70-30

A Technological and Economical Advantage
In the vast and continuously evolving field of civil engineering, structural integrity and load-bearing capacity of structures are paramount. Recent advancements, particularly the emergence of the SmartFiber Sheet UT 70-30, a carbon fiber product by Smart and Bright Co.,Ltd., have provided innovative ways to enhance the structural strength of edifices. This essay focuses on its application to concrete plank strengthening, specifically in the U-Turn Bridge, and the associated benefits.

Why SmartFiber Sheet UT 70-30

Why SmartFiber Sheet UT 70-30:
Carbon fiber reinforced polymers (CFRP) like the SmartFiber Sheet UT 70-30 are designed for reinforcing and strengthening structures. The SmartFiber Sheet UT 70-30, in particular, has a high strength-to-weight ratio, making it more efficient than traditional materials like steel. Additionally, carbon fiber is resistant to corrosion, which translates to lower maintenance costs over time.

How SmartFiber Sheet UT 70-30 Works:
The application of the SmartFiber Sheet UT 70-30 involves applying the sheet to the surface of the concrete planks. This process, known as Fiber Reinforced Polymer (FRP) retrofitting, creates a bond between the carbon fiber sheet and the concrete, providing an extra layer of tensile strength. Consequently, the load-bearing capacity of the bridge is significantly increased, enabling it to withstand greater traffic and heavier loads.

Benefits of SmartFiber Sheet UT 70-30:
The benefits of using SmartFiber Sheet UT 70-30 in the U-Turn Bridge are multifaceted.

1. Increased Load Capacity: First and foremost, the primary objective of strengthening the bridge’s concrete planks is achieved. The increased load-bearing capacity allows the bridge to serve its function more effectively and safely.
2. Durability and Longevity: The resistance of carbon fiber to environmental degradation means that the bridge’s lifespan is likely to be significantly extended, thus reducing the frequency and cost of bridge replacements.
3. Cost-Effective: Although the initial costs may be high, the long-term savings from reduced maintenance and replacement costs make this a cost-effective solution in the long run.
4. Environmental Impact: The extended lifespan and reduced maintenance translate into less construction-related pollution over time, thereby reducing the environmental impact.
5. Versatility: The SmartFiber Sheet UT 70-30 is a versatile solution that can be applied to various structures, including older ones, providing a viable option for infrastructural upgrades without the need for complete reconstruction.

Benefits of SmartFiber Sheet UT 70-30

Conclusion:
In conclusion, the application of the SmartFiber Sheet UT 70-30 for strengthening the concrete planks of the U-Turn Bridge symbolizes a significant step towards leveraging advanced technology in civil engineering. This not only addresses immediate infrastructural needs but also paves the way for more sustainable and efficient construction practices in the future.

ติดต่อเรา บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด รับทํากันซึมดาดฟ้า ซ่อมรอยร้าวคอนกรีต
Facebook : smartandbright
Phone : 02-736-9555
Line : sabhotline

Concrete Repair​ing​

SMART & BRIGHT | บริการรับทำพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ซ่อมโครงสร้างอาคาร เสริมกำลังโครงสร้าง CFRP​​
บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด
789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
SMART AND BRIGHT CO., LTD.
​789 SOI LADPRAO 107 YAEK 33,
LADPRAO ROAD, KHLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND
ติดต่อเรา
Tel : 02-736-9555
Hotline : 088-791-4494
ID line : sabhotline
Fax : 02-736-9648
EMAIL : [email protected]
แคทตาล็อค
Innovative Coating Products
The Specialist In Repairing
Strengthening And Coating
All rights reserved @2023 Smart & Bright Co., Ltd.