บริการ CFRP​​ เสริมกำลังโครงสร้างให้มั่นคงแข็งแรง - ด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์

02 736 9555 (Auto 10 Lines)​

ระบบกันซึม (Waterproof)

1. กันซึมโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterproof) เหมาะสำหรับกันซึมดาดฟ้า ทนน้ำขังได้ยาวนานกว่า 10 วัน ป้องกันน้ำรั่วซึม
2. กันซึมอะคริลิก (Acrylic Waterproof) เหมาะสำหรับกันซึมดาดฟ้า ซ่่อมรอยร้าวผนัง  
3. กันซึมเซรามิค (Ceramic Heat Proof) เหมาะสำหรับกันซึมหลังคา พร้อมสะท้อนความร้อน ป้องกันการรั่วซึมของผนัง
4. กันซึมเพียวโพลียูเรีย (Pure Polyurea Waterproof) กันซึมดาดฟ้าที่ดีที่สุดในปัจจุบัน อายุการใช้งาน 20-50 ปี ทน UV สามารถใช้ในงานเคลือบแท็งก์

Pure Polyurea" แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ดังนี้

เคลือบเพียวโพลียูเรียทนเคมีสูง (Pure Polyurea High Chemical Resistance)

กันซึมโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterproof)
มักเรียกสั้น ๆ ว่า กันซีม PU (PU Waterproof) ผลิตจากวัสดุประเภท Synthetic Elastomeric Polyurethane เหมาะสำหรับเคลือบเพื่อป้องกันการรั่วซึมของดาดฟ้าคอนกรีต กันซึม Polyurethane มีความยืดหยุ่นสูง 300 - 500% กันซึมโพลียูรีเทน จึงเหมาะกับการป้องกันการรั่วซึมของดาดฟ้าคอนกรีตที่มักมีการยืด - หด - ขยายตัว และเกิดรอยร้าวขึ้นเสมอ

หน้าที่ของ "กันซึมโพลียูรีเทน" (Polyurethane Waterproof) ในการเป็นกันซึมดาดฟ้าและซ่อมแซมรอยร้าว
กันซึม Polyurethane จะทำหน้าที่รับแรงดึงและปกปิดรอยร้าว (Bridge crack) ในขณะที่คอนกรีตดาดฟ้าเกิดรอยร้าว Polyurethane (โพลียูรีเทน) จะยืดตัวออกและปกปิดรอยร้าวไว้ น้ำจึงไม่สามารถไหลผ่านรอยร้าวเป็นการป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเด่นของ "กันซึมโพลียูรีเทน" (Polyurethane Waterproof)
กันซึม Polyurethane (Polyurethane Waterproof รหัสสินค้า เป็น วัสดุกันซึมที่สามารถทนทานต่อน้ำที่ขังตัวอยู่บนดาดฟ้าได้เป็นเวลานานกว่า 10 วัน ทำให้ในเวลาที่ฝนตกต่อเนื่อง กันซึม Polyurethane จะทำหน้าที่รองรับน้ำฝนและป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี

"กันซึมโพลียูรีเทน" (Polyurethane Waterproof) มี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

1. กันซึมโพลียูรีเทน ประเภทส่วนผสมเดียว (One component Polyurethane Waterproof) คือ กันซึม Polyurethane ที่มีเพียงส่วนประกอบเดียวเท่านั้น ไม่มีส่วนผสมของ Hardener กันซึม Polyurethane ประเภทส่วนผสมเดียว จะแห้งตัวจากการสัมผัสอากาศ (Air cure) และแห้งตัวจากการสัมผัสแสง UV (UV cure) โดยกันซึมดังกล่าว จะมีคุณสมบัติในการป้องกันการรั่วซึมได้ดีกว่ากันซึมแบบยางมะตอย (Bitumen Waterproof) และกันซึมอะคริลิก (Acrylic Waterproof)

2. กันซึมโพลียูรีเทน ประเภท 2 ส่วนผสม (Two component Polyurethane Waterproof) คือ กันซึมPolyurethane ที่ผสม Polyurethane Resin กับ Hardener จะแห้งตัวโดยการผสม Part A และ Part B เข้าด้วยกัน โดย Polyurethane Resin จะจับพันธะทางเคมีกับ Hardener กันซึม Polyurethane ประเภท 2 ส่วนผสม (Two component Polyurethane) มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน อายุการใช้งาน 3 - 10 ปี มีคุณสมบัติในการป้องกันการรั่วซึมได้ดีเยี่ยม สามารถเคลือบกันซึม ที่ความหนาตั้งแต่ 1.0 - 10.0 mm.

กรณีศึกษา​

การติดตั้งระบบ "กันซึมโพลียูรีเทน " (Polyurethane Waterproof)
สำหรับ กันซึมหลังคา กันซึมดาดฟ้าในลักษณะต่างๆ

กำแพงกันระเบิด โดย คาร์บอนไฟเบอร์ และ Pure Polyurea Spray

เคลือบเพียวโพลียูเรียทนเคมีสูง (Pure Polyurea High Chemical Resistance)

กันซึมอะคริลิก (Acrylic Waterproof) ผลิตมาจากเนื้อ Acrylic Resin สูตรน้ำ (Water Base) มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นได้ 200 - 300 % ใช้งานโดยการเคลือบด้วยลูกกลิ้ง แปรงทาสี หรือสเปรย์ที่ความหนา 1.2 - 2.0 mm. เป็น กันซึมที่ออกแบบมาสำหรับป้องกันการรั่วซึมของดาดฟ้าคอนกรีตและผนังอาคารต่างๆ เช่น ผนังคอนโดมิเนียม และโรงแรม สำหรับการเคลือบเป็นกันซึมดาดฟ้า กันซึม Acrylic จะใช้งานร่วมกับเส้นใยประเภท Fiberglass และ Polyester Mat เพื่อป้องกันการแตกร้าว เสริมความแข็งแรง

ขั้นตอนการเคลือบ "กันซึมอะคริลิก" (Acrylic Waterproof) ในการติดตั้งระบบกันซึมสำหรับดาดฟ้า โดยบริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

1.  ล้างพื้นคอนกรีตดาดฟ้าด้วย High Pressure Water Jet และเช็คความชื้นไม่ให้เกิน 4%
2.  ขัดผิวคอนกรีตด้วยเครื่องขัดเจียร
3.  ซ่อมแซมรอยร้าวด้วย Polyurethane Sealant รหัสสินค้า Smartjoint PU 625
4.  เคลือบกันซึม Acrylic (Acrylic Waterproof Resin) รหัสสินค้า Smartroof AR Primer Layer
5.  ปูวัสดุ Fiberglass หรือวัสดุ Polyester Mat เพื่อป้องกันการแตกร้าว
6.  เคลือบกันซึม Acrylic (Acrylic Waterproof) ชั้นที่ 2 รหัสสินค้า Smartroof AR ด้วยลูกกลิ้ง
7.  เคลือบกันซึม Acrylic (Acrylic Waterproof) ชั้นที่ 3 รหัสสินค้า Smartroof AR ด้วยลูกกลิ้ง
8.  เคลือบกันซึม Acrylic (Acrylic Waterproof) ชั้นที่ 4 รหัสสินค้า Smartroof AR ด้วยลูกกลิ้ง
9.  ตรวจสอบความหนาให้ได้ 1.2 - 2.0 mm.

ขั้นตอนการเคลือบ "กันซึมอะคริลิก" (Acrylic Waterproof) ในการติดตั้งระบบกันซึมสำหรับผนังปูนฉาบหรือโครงสร้างคอนกรีต

1.  ทำความสะอาดคอนกรีตและเช็คความชื้นไม่ให้เกิน 4%
2.  ซ่อมรอยร้าวผนังด้วย Polyurethane Sealant รหัสสินค้า Smartjoint PU625
3.  เคลือบกันซึมอะคริลิก (Acrylic Waterproof) รหัสสินค้า Smartroof AR ด้วยลูกกลิ้ง 3 ชั้น

เคลือบเพียวโพลียูเรียทนเคมีสูง (Pure Polyurea High Chemical Resistance)

กันซึม กันความร้อนเซรามิก (Ceramic Heat Proof) คนส่วนใหญ่มักเรียกว่า "สีกันความร้อนเซรามิก" Ceramic Coating คือ กันซึมที่มีความสามารถในการเป็นฉนวนกันความร้อน โดยส่วนประกอบหลักของกันซึมกันความร้อน Ceramic คือ เม็ดเซรามิกโบโรซิลิเกต (Ceramic Borosilicate) และวัสดุสะท้อนความร้อนรูปทรงกลมที่เรียกว่า ไมโครสเฟียร์เซรามิก (Microspheres Ceramic) ลักษณะเดียวกับวัสดุ Ceramic ที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อน (Heat Proof) บนกระสวยอวกาศขององค์การนาซ่า (NASA)

ส่วนผสมและความปลอดภัยในการใช้ "กันซึม กันความร้อนเซรามิก" (Ceramic Heat Proof)

กันซึมกันความร้อนเซรามิก (Ceramic Heat Proof) มีส่วนผสมของสารอะคริลิกโพลิเมอร์เรซิ่น (Acrylic Polymer Resin) และไททาเนียมไดอ๊อกไซด์ (Titanium Dioxide) ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านทานรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) ป้องกันรักษาหลังคาและผนังอาคารให้มีอายุทนทานยาวนาน กันซึมกันความร้อนเซรามิก ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ว่ามีคุณสมบัติในการทนทานต่อสภาพบรรยากาศ ทนต่อสารเคมี กรดและด่างอ่อนๆ หลายชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ (Non-toxic) และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของเหลว หรือเมื่อแห้งเป็นชั้นฟิล์ม กันซึมกันความร้อนเซรามิก เหมาะกับงานหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม บ้าน ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน ห้องควบคุม หรือสถานบันเทิงต่างๆ กันซึม กันความร้อน Ceramic ได้ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งภายนอกเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาอาคาร (Exterior Insulation)

ความสามารถของ"กันซึม กันความร้อนเซรามิก" (Ceramic Heat Proof) ในการเป็น "กันซึมดาดฟ้า" (Waterproof)

กันซึมกันความร้อนเซรามิก (Ceramic Heat Proof รหัสสินค้า SMARTCHILL) นอกจากจะมีคุณสมบัติสะท้อนรังสีความร้อนได้ดีแล้ว ยังมีส่วนผสม Acrylic Polymer คุณภาพสูงที่สามารถเป็นกันซึม (Waterproof) ป้องกันการรั่วซึม จากน้ำฝนที่มากระทบดาดฟ้า หลังคาหรือผนังได้เป็นอย่างดี โดยเม็ดเซรามิกโบโรซิลิเกต (Ceramic Borosilicate) โซเดียมโบโรซิลิเกตบริสุทธิ์ (Pure Sodium Borosilicate) และอะคริลิกเรซิ่น (Acrylic Resin) จะทำหน้าที่เป็นสารเชื่อมประสาน หลังจากติดตั้งระบบ และรอให้กันซึมแห้งตัวมากขึ้นเรื่อยๆจนครบ 1 สัปดาห์แล้ว กันซึมกันความร้อน Ceramic จะมีความเหนียวและความยืดหยุ่น (Elongation) ไม่ซีดจาง ทนทานต่อสภาวะอากาศและรังสี UV กันซึมกันความร้อน Ceramic จึงนิยมนำมาใช้ในการ ปกปิดและป้องกันรอยร้าว ด้วยความที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ สะท้อนความร้อน และสามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวได้เกือบทุกชนิด ทำให้ สีกันซึม กันความร้อน Ceramic ถูกนำมาเคลือบวัสดุต่างๆ เช่น กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องแบรนด์ต่าง ๆ ซีแพ็คโมเนีย โลหะ โฟม คอนกรีต ไม้ กระจก กระเบื้องดินเผา

คุณสมบัติเด่นของ "กันซึม กันความร้อน Ceramic" (Ceramic Heat Proof)

• มีความต้านทานความร้อนสูง และสะท้อนความร้อนได้มากกว่า 95%
• สามารถทาโดยใช้แปรงเป็น "สีสะท้อนความร้อน" ใช้ได้กับพื้นผิวหลังคาทุกชนิด งานหลังคาปกติทั่วไปทั้งคอนกรีตเก่า และใหม่
• สามารถช่วยออกแบบงานที่มีความยาก เช่น งานในลักษณะโค้ง เป็นต้น และเลือกใช้วัสดุกันซึมให้เหมาะสมในด้านเทคนิคซึ่งสามารถใช้ป้องกันการรั่วซึมได้
• สามารถใช้งานได้ดีทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
• วัสดุมีความประหยัดสูงเนื่องจากสินค้ามีขนาดบรรจุพร้อมใช้ทันทีและไม่มีการสูญเสียของวัสดุ
• สามารถยึดเกาะได้ดีกับสภาพพื้นผิวเกือบทุกชนิด
• ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
• องค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของวัสดุ สามารถป้องกันความร้อนและกันซึมได้ยาวนาน
• สามารถปิดรอยแตกร้าวขนาดเล็กของผิวคอนกรีต
• งานกันซึมสําหรับพื้นผิวคอนกรีตเก่า และใหม่ รวมถึงงานกันซึมสำหรับการซ่อมแซมคอนกรีต

เคลือบเพียวโพลียูเรียทนเคมีสูง (Pure Polyurea High Chemical Resistance)

กันซึมเพียวโพลียูเรีย (Pure Polyurea Waterproof) เป็นวัสดุกันซึมชนิด 100% Solid non VOC, 2 ส่วนผสม แห้งตัวแบบ Auto Cure มี Elongationตั้งแต่ 200 - 1,000 % และการต่อต้านการซึมผ่านของน้ำ ดีเป็นอันดับ 1 ในตระกูล Elongation Waterproof ทั้งหมด กันซึมเพียวโพลียูเรีย เป็นวัสดุกันซึมที่ดีกว่า กันซึม Hybrid Polyurea, กันซึม Rim Polyurea, กันซึม Acrylic, กันซึม Liquid Bitumen และ กันซึม Bitumen ชนิดอื่นๆ กันซึม Pure Polyurea สามารถแช่น้ำได้และสามารถนำไปใช้เป็นวัสดุเคลือบภายในแท็งก์น้ำดี, แท็งก์น้ำเสีย และแท็งก์น้ำ RO. Deminization Water Tank ในขณะที่กันซึมชนิดอื่นๆ ข้างต้นไม่สามารถทำได้ กันซึม Pure Polyurea สามารถแช่อยู่ในน้ำทะเลได้นาน 75 ปี และสามารถทนแรงดึงของคอนกรีตที่แตกร้าวบนดาดฟ้าได้ดีเยี่ยม

"กันซึมเพียวโพลียูเรีย" (Pure Polyurea Waterproof) เป็นวัสดุกันซึมที่ดีที่สุดในโลก แห่งยุคปัจจุบัน

กันซึมเพียวโพลียูเรีย (Pure Polyurea Waterproof) มีอายุใช้งานนานถึง 20-50 ปี และสามารถแช่น้ำได้นานตลอดอายุการใช้งาน ทนรอยร้าวจากการยืด-หดตัวของอาคารทนทานต่อการรั่วซึม แสง UV และน้ำท่วมขังได้เป็นอย่างดี เป็นวัสดุกันซึมที่ผลิตมาจาก Amine และ Polyol เมื่อผสมกันจะสร้างพันธะที่เรียกว่า Urea Linkage โดยที่ปราศจาก Catalyst (ตัวเร่งปฎิกิริยา)

คุณสมบัติเด่นของ "กันซึมเพียวโพลียูเรีย" (Pure Polyurea Waterproof) คือ

• ยืดหยุ่นตัวสูง 200-1000 % (แล้วแต่รุ่นและวัตถุประสงค์การใช้งาน)
• ทนต่อการเสียดสี และแรงกระแทกได้อย่างดี
• เซตตัวภายใน 9-20 วินาที
• แช่น้ำได้โดยไม่ถูกภาวะ Hydrolysis ทำลายผิว
• อายุของผลิตภัณฑ์ภายใต้การแช่น้ำทะเลยาวนานกว่า 75 ปี
• ทนต่อกรดสารเคมีหลากหลายชนิด
• ทนอุณหภูมิได้ -45 ถึง 200 องศาเซลเซียส
• สามารถเซตตัวได้ภายใต้สภาวะติดลบ -30 องศาเซลเซียส  (เพราะเป็นวัสดุที่ Auto cure)
• เป็นวัสดุกันซึมที่ไร้รอยต่อ ทนทานต่อการขังของน้ำและ Hydrostatic Pressure ได้ดีเยี่ยม ด้วยเหตุนี้เอง Pure Polyurea จึงมีคุณสมบัติทั่วไปดีกว่า Hybrid Polyurea,        
  Polyurea, Acrylic Water proof, Rim Polyurea

SMART & BRIGHT | บริการรับทำพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ซ่อมโครงสร้างอาคาร เสริมกำลังโครงสร้าง CFRP​​
บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด
789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
SMART AND BRIGHT CO., LTD.
​789 SOI LADPRAO 107 YAEK 33,
LADPRAO ROAD, KHLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND
ติดต่อเรา
Tel : 02-736-9555
Hotline : 088-791-4494
ID line : sabhotline
Fax : 02-736-9648
EMAIL : [email protected]
แคทตาล็อค
Innovative Coating Products
The Specialist In Repairing
Strengthening And Coating
All rights reserved @2023 Smart & Bright Co., Ltd.