บริการ CFRP​​ เสริมกำลังโครงสร้างให้มั่นคงแข็งแรง - ด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์

02 736 9555 (Auto 10 Lines)​

การเสริมกำลังสะพานคอนกรีตด้วยคาร์บอนไฟเบอร์

การเสริมกำลังสะพานคอนกรีตด้วยคาร์บอนไฟเบอร์

สะพานคอนกรีต นับเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญมาก  เนื่องจากเป็นโครงสร้างสาธารณะที่มีประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาสะพานคอนกรีต เมื่อใช้ไปนานๆ บางครั้งมีความเสื่อมสภาพจากปัจจัยแวดล้อม เช่น การรับกำลังที่มากกว่าการออกแบบ หรือการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น จึงควรมีการการตรวจสอบ และออกแบบเพื่อเสริมกำลังโครงสร้างและซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้

กระบวนการตรวจสอบสะพาน
1.1  Visual Inspection เป็นการตรวจสอบด้วยสายตา วัดรอยร้าวด้วย Crack Width Gaugeดำเนินการทำแผนที่รอยร้าว
1.2   ตรวจสอบ Carbonation ในเนื้อคอนกรีต
1.3  ตรวจสอบการเสื่อมสภาพของเหล็กเสริมในคอนกรีตเพื่อหาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
1.4  ตรวจสอบการรับกำลังของโครงสร้างโดยการ Load test
1.5  ตรวจสอบความแข็งแรงของคอนกรีตโดยการ Coring เพื่อตรวจสอบ Compressive Strength ของคอนกรีต
1.6  ตรวจสอบผิวคอนกรีตว่ายึดเกาะกับเนื้อคอนกรีจดีหรือไม่ด้วยPull of Test
1.7  ตรวจสอบคลอไรด์ (Chorline Test) ออกแบบซ่อมแซมรอยร้าว (Crack Repair)
2.1  รอยร้าวในคอนกรีตที่กว้างเกินกว่า 0.3 มม. ดำเนินการซ่อมแซมรอยร้าวด้วย Epoxy Injection

ออกแบบซ่อมแซมคอนกรีต (Concrete Repair) ตาม มยผ. 1901-51 มาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมแซมคอนกรีตออกแบบเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีตด้วยคาร์บอนไฟเบอร์(Carbonfiber) หรือทีเรียกสั้นๆ ว่า CFRP
ออกแบบตาม มยผ. 1508-51 หรือ ACI 440.2R-08

ดำเนินการติดตั้งคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbonfiber) โดยสามารถใช้Carbonfiber ชนิด Strip หรือที่เรียกว่า Laminate รุ่น Smartfiber TL512    Smartfiber TL1012 เพื่อเสริมกำลังในตำแหน่ง คานคอนกรีตตลอดแนวสะพาน และสามารถใช้วัสดุ Carbonfiber ชนิดแผ่น หรือที่เรียกว่า Sheet ติดตั้งส่วนปลายของคานทั้งสองด้านเพื่อรับแรงเฉือน โดยใช้ Carbonfiber Sheet รุ่น Smartfiber SheetUT 70-30 และใต้ท้องพื้นสะพานก็สามาาถใช้ทั้ง Carbonfiber ทั้ง Sheet และ Strip เสริมกำลังได้เช่นกันในบริเวณเสาสะพานสามารถเสริมกำลังด้วยคาร์บอนไฟเบอร์  โดยการพัน Carbonfiber ชนิด Sheet รอบเสาเพื่อเพิ่มการรับกำลังโดยการติดตั้ง คาร์บอนไฟเบอร์ ( Carbonfiber) จำเป็นต้องดำเนินการตามแบบที่ผู้ออกแบบ ได้ออกแบบไว้เท่านั้น

คุณภาพในการติดตั้ง ให้พิจารณาประสบการณ์ในการทำงานและความน่าเชื่อถือของผู้ออกแบบเป็นสำคัญการทดสอบเมื่อซ่อมแซมโครงสร้างสะพานและเสริมกำลังสะพานด้วยคาร์บอนไฟเบอร์แล้วเสร็จ ให้ทำการทดสอบ Load Test ตามมาตรฐาน โดย Third Party

หากดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ทั้ง 7 ขั้นตอน เชื่อว่าจะได้งานซ่อมแซมเสริมกำลังโครงสร้างสะพานที่ดี

อนึ่ง ผู้ออกแบบ บริษัทผู้รับเหมาที่ซ่อมรอยร้าว ซ่อมโครงสร้างคอนกรีตรีแพร์ และเสริมกำลังโครงสร้างสะพานด้วย CFRP ควรใช้ผู้รับจ้างรายเดียวกันหากมีข้อสังสัย สอบถามติดต่อ บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

คาร์บอนไฟเบอร์ ซ่อมโครงสร้าง,แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ เสริมโครงสร้าง,เสริมกำลังอาคารเก่าด้วยคาร์บอนไฟเบอร์,งานเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต ด้วยระบบ CFRP,คาร์บอนไฟเบอร์ ซ่อมโครงสร้าง ราคาถูก

ติดต่อเรา บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด รับทํากันซึมดาดฟ้า ซ่อมรอยร้าวคอนกรีต
Facebook : smartandbright
Phone : 02-736-9555
Line : sabhotline

Concrete Repair​ing​

SMART & BRIGHT | บริการรับทำพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ซ่อมโครงสร้างอาคาร เสริมกำลังโครงสร้าง CFRP​​
บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด
789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
SMART AND BRIGHT CO., LTD.
​789 SOI LADPRAO 107 YAEK 33,
LADPRAO ROAD, KHLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND
ติดต่อเรา
Tel : 02-736-9555
Hotline : 088-791-4494
ID line : sabhotline
Fax : 02-736-9648
EMAIL : [email protected]
แคทตาล็อค
Innovative Coating Products
The Specialist In Repairing
Strengthening And Coating
All rights reserved @2023 Smart & Bright Co., Ltd.