โลโก้รูปดวงอาทิตย์ (The Sun)​

โลโก้รูปดวงอาทิตย์ (The Sun) ถูกนำมาใช้เป็น Corporate Signature ของ บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด ตามความเชื่อถึงการเริ่มต้นการเกิดขึ้นใหม่ ความหวัง ความยิ่งใหญ่ ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จ พื้นหลังสีน้ำเงิน แสดงถึงความมั่นคง และธาตุน้ำที่นำความสมบูรณ์ ชุ่มชื้น งอกงาม และปัญญา เมื่อนำสองสิ่งมารวมกัน มีความหมายว่า บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด เป็นบริษัทที่สมดุล เติบใหญ่ งอกงามอย่างสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง และสำเร็จด้วยปัญญา​

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

จะเป็นบริษัท 5 อันดับแรกของประเทศ

ที่มุ่งมั่นให้บริการ นวัตกรรมวัสดุวิศวกรรมเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง การออกแบบงานเคลือบ ซ่อมแซม เสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต

ด้วยคุณภาพ ด้วยความเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานความสุข และคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ​

วิสัยทัศน์

พันธกิจ​

4 ด้านของ บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด​

พนักงาน:     

สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้

ในงานที่ทำอย่างมืออาชีพบนพื้นฐานความสนุกสนาน และความสุขในการทำงาน

 

ลูกค้า:     

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ด้วยองค์ความรู้ทางวัสดุวิศวกรรมเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และการออกแบบอย่างมืออาชีพ

บนหลักคิดแห่งคุณธรรม

 

สังคม:     

คืนกลับสู่สังคมผ่านผลงานทางวิชาการ

เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในระดับประเทศ

 

บริษัท:     

สร้างการเติบโตด้านยอดขายผ่านนวัตกรรม สินค้า และบริการอย่างมืออาชีพ

ทำไมต้องสมาร์ท แอนด์ ไบรท์ ?​

เรามีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และมีทีมช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานสูง

มีความรับผิดชอบ ไม่ทิ้งงานให้เป็นปัญหากับลูกค้า

มีการควบคุมหน้างานให้การทำงานทุกขั้นตอนถูกต้องและมีคุณภาพ

ให้บริการตรวจสอบหน้างานฟรี พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา​

ให้คำปรึกษาและสามารถเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง

ตรงจุด ทำให้ลูกค้าไม่ต้องประสบปัญหาเดิมๆซ้ำอีก​

ให้การรับประกันผลงานตามเงื่อนไขที่กำหนด​

มีการจัดบรรยายให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับงาน

ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง ที่ผลิตโดยบริษัทในเครือ รวมทั้งนำเข้าจากต่างประเทศ

มีที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และรับรองแบบ

มีอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่มีมาตรฐาน ในการตรวจสอบปัญหาหน้างาน และตรวจสอบคุณภาพระหว่างการทำงาน

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy
SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

อาคารสำนักงานขายแห่งใหม่ และเพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 10 ล้านบาท​

ก่อตั้งบริษัทสมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด
ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน

1 ล้านบาท

สำนักงานใหญ่ของ บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด 
แห่งใหม่บนเนื้อที่ 3,600 ตร.ม. ประกอบด้วย
 1. อาคารสำนักงาน และฝึกอบรมพื้นที่ 1,000 ตร.ม.
 2. อาคารคลังสินค้าหลัก 1,000 ตร.ม.
 3. อาคารปฏิบัติการ 1,200 ตร.ม.
 4. ลานจอดรถ 400 ตรม.

ประวัติ

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด​

2558

2553

2542

บริการ

แคทตาล็อค

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ติดต่อเรา

789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0 2736 9555

Hotline : 088-7914494

ID line : sabhotline

Fax : 0 2736 9648

EMAIL : [email protected]

Innovative Coating Products

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

All rights reserved @2021 Smart & Bright Co., Ltd.

SMART AND BRIGHT CO., LTD.​

789 SOI LADPRAO 107 YAEK 33, LADPRAO ROAD, KHLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND​

Design By

 จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

02 736 9555​

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

(Auto 10 Lines)