บริการ CFRP​​ เสริมกำลังโครงสร้างให้มั่นคงแข็งแรง - ด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์

02 736 9555 (Auto 10 Lines)​

Injection

การซ่อมรอยร้าว (Crack Repair) ด้วย Epoxy Injection และ Polyurethane Resin Injection นั้น เป็นการอัดฉีด Epoxy หรือ Polyurethane Resin 2 ส่วนผสมเข้าไปในรอยร้าว เพื่อยึดรอยร้าวให้กลับมาติดกันเหมือนพื้นเดิม และทำให้โครงสร้างคอนกรีตที่แตกร้าว กลับมารับกำลังได้ดีเช่นเดิม

การซ่อมรอยรั่วด้วย Polyurethane Foam Injection คือ การอัดฉีดวัสดุ Polyurethane ชนิด Foam มักเรียกสั้นๆว่า "PU Foam" เข้าไปในโพรงรอยรั่วซึม หรือจุดรั่วต่างๆเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำ หรือสารเคมี​

Injection แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ดังนี้
Injection แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ดังนี้Injection แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ดังนี้

ซ่อมรอยร้าว (Crack Repair) ด้วย Epoxy Injection และ Polyurethane Resin Injection

การซ่อมรอยร้าวพื้นคอนกรีตด้วย Epoxy Injection และ Polyurethane Resin Injection สามารถใช้ได้กับรอยร้าวที่มีขนาดความกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตรขึ้นไป โดยขั้นตอนการทำงานทั่วไปคือ ทำการอัดฉีดน้ำยาประเภท Epoxy Resin หรือ Polyurethane Resin เข้าไปในรอยร้าวเพื่อให้คอนกรีตที่แตกร้าวอยู่กลับมาติดกันเหมือนเดิม
ชนิดของ Resin ไม่ว่าจะเป็น Epoxy Injection หรือ Polyurethane Resin Injection นั้นมีความเหมาะสมกับประเภทรอยร้าวที่ต้องการการซ่อมที่แตกต่างกัน ในบริเวณคอนกรีตที่มีความแห้งเช่น ภายในอาคาร เสา คาน พื้น ควรซ่อมรอยร้าวโดยเลือกใช้วัสดุ "Epoxy Resin" (Epoxy Injection) ในการซ่อมแซมรอยร้าว
แต่ในบริเวณคอนกรีตที่มีความเปียกชื้น เช่น ผนังกันดิน เสาเข็ม อุโมงค์ ชั้นใต้ดิน แท็งก์เก็บน้ำ ควรเลือกใช้วัสดุประเภท "Epoxy Under Water Type" (Epoxy Underwater type Injection) ในการซ่อมรอยร้าวที่สามารถแห้งตัวในน้ำ และสำหรับในบริเวณพื้นลานจอดรถ หรือพื้นอาคารที่มีการสั่นสะเทือนควรเลือกใช้วัสดุประเภท "Polyurethane Resin" (Polyurethane Resin Injection) ในการอัดฉีด เนื่องจาก Polyurethane Resin Injection มีความสามารถในการยืดหยุ่นดีกว่า แต่ไม่สามารถรับกำลังได้ดีเท่า Epoxy Injection

วัสดุที่เหมาะสมในการซ่อมรอยร้าว

- ซ่อมรอยร้าวในบริเวณที่แห้งด้วย Epoxy Injection รหัสสินค้า Smartinjection EP21
- ซ่อมรอยร้าวในบริเวณที่เปียกหรือชื้นด้วย Epoxy Injection Under Water รหัlสินค้า Smartinjection EP-W
- ซ่อมรอยร้าวในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนด้วย Polyurethane Resin Injection รหัสสินค้า Smartinjection PU

บริเวณที่ควร "ซ่อมรอยร้าว ด้วย Epoxy Injection และ Polyurethane Resin Injection"

- Car park
- Concrete floor
- Concrete structure
- Concrete tunnel
- Concrete roof slab
- Concrete silo
- Express way
- Concrete road
- Bridge - deck
- Honey comb
- Jetty
- Pile wall
- Secant Pile

VDO "ซ่อมรอยร้าว คอนกรีตมีความเปียกชื้น
ด้วย Epoxy Injection Under Water"

VDO การ"ซ่อมรอยร้าว บริเวณพื้นลานจอดรถหรือ
พื้นอาคารที่มีการสั่นสะเทือน ด้วย Polyurethane Resin Injection"

กรณีศึกษา​

"ซ่อมรอยร้าว ด้วย Epoxy Injection"

ซ่อมรอยร้าว ณ อพาร์ทเม้นท์แห่งหนึ่ง

"ซ่อมรอยร้าว ด้วย Polyurethane Resin Injection"

ซ่อมรอยรั่ว (Leak Repair) ด้วย Polyurethane Foam Injection

เมื่อทำการซ่อมรอยรั่วโดยการอัดฉีดให้ สาร Polyurethane Foam ซึ่งเป็นสารประเภท Closed Cell เข้าไปตามรอยร้าว Polyurethane Foam จะแทรกเข้าไปตามช่องว่างต่างๆ เมื่อสัมผัสกับของเหลวที่รั่วซึมออกมา Polyurethane Foam จะเริ่มขยายตัวจนเต็มช่องว่าง ทำให้น้ำไม่สามารถรั่วซึมออกมาได้อีกต่อไป การซ่อมรอยรั่วด้วยโพลียูรีเทนโฟม อินเจ็คชั่น จึงนิยมใช้กับการซ่อมรอยรั่วของสระว่ายน้ำ ซ่อมรอยรั่วของบ่อบำบัดน้ำเสีย ซ่อมรอยรั่วของแท็งก์น้ำ ซ่อมรอยรั่วของกำแพงกันดิน ซ่อมรอยรั่วของอุโมงค์ที่มีความชื้นสูง

นอกจากนี้ การซ่อมรอยรั่วด้วย Polyurethane Foam Injection ยังสามารถใช้ได้ในบริเวณรอยต่อของโครงสร้างคอนกรีต หรือตำแหน่งที่มีรูพรุนคอนกรีตมาก (Honey Comb) เช่น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมเสาเข็มชนิด Secant Pile Wall ซ่อมกำแพงกันดิน

วัสดุที่เหมาะสมในการซ่อมรอยรั่ว

- Polyurethane Foam ประเภทเนื้อสาร 100 % รหัสสินค้า Smartfoam PU 201
- Polyurethane Foam รหัสสินค้า Smartfoam PU 241

ความแตกต่างระหว่าง "Polyurethane Foam Injection" และ "Polyurethane Resin Injection"

มักมีผู้สับสนในการใช้งานระหว่าง "Polyurethane Resin Injection" และ "Polyurethane Foam Injection" แต่สารทั้งสองชนิดมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันดังนี้

- Polyurethane Resin Injection เป็นการประสานรอยร้าว ด้วยสารที่มีความยืดหยุ่นสูงใช้ในการซ่อมรอยร้าว ที่มีการสั่นสะเทือนเป็นประจำ เช่น การซ่อมรอยร้าวในลานจอด
- Polyurethane Foam Injection เป็นการอุดรอยรั่วซึม เป็นการอัดฉีดสารที่มีความสามารถในการขยายตัวสูง เพื่อหยุดการรั่วซึมของของเหลว เช่น การซ่อมรอยรั่วของสระว่ายน้ำ

ความแตกต่างระหว่าง "Polyurethane Foam Injection" และ "Epoxy Underwater type Injection"

"Epoxy Underwater type Injection" และ "Polyurethane Foam Injection" มักถูกกล่าวถึงในการซ่อมแซมในบริเวณที่มีน้ำหรือความชื้นสูงเหมือนกัน แต่ความเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างกันดังนี้

- Epoxy Underwater type Injection จะเป็นการประสานรอยร้าวในบริเวณที่มีน้ำ หรือความชื้นสูง สาร  Epoxy Underwater type มีความสามารถในการ "แห้งตัวได้ในน้ำ" แม้เจอน้ำก็ยังสามารถยึดติดและรับกำลังได้  
- Polyurethane Foam Injection จะเป็นการพองตัวเพื่ออุดรอยรั่ว ไม่ให้ของเหลวไหลซึมออกมา

บริเวณที่ควร "ซ่อมรอยรั่วด้วย Polyurethane Foam Injection"

- Underground tunnel      
- Underground floor & wall      
- Underground tank      
- Water tank      
- Wastewater tank      
- Wall, floor & ceiling expansion joint      
- Concrete dam      
- Crack or honey comb concrete      
- Biogas tank      
- Secant pile / Retaining wall

VDO "ซ่อมรอยรั่วด้วย Polyurethane Foam Injection"

กรณีศึกษา​

"ซ่อมรอยรั่วด้วย Polyurethane Foam Injection"

งานเคลือบบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำใต้ดินซึม

งานซ่อมแซมรอยรั่วซึมบริเวณชั้นใต้ดิน แนวผนัง Secant Pile ด้วยโพลียูรีเทนโฟม อินเจ็คชั่น (Polyurethane Foam Injection)

SMART & BRIGHT | บริการรับทำพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ซ่อมโครงสร้างอาคาร เสริมกำลังโครงสร้าง CFRP​​
บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด
789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
SMART AND BRIGHT CO., LTD.
​789 SOI LADPRAO 107 YAEK 33,
LADPRAO ROAD, KHLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND
ติดต่อเรา
Tel : 02-736-9555
Hotline : 088-791-4494
ID line : sabhotline
Fax : 02-736-9648
EMAIL : [email protected]
แคทตาล็อค
Innovative Coating Products
The Specialist In Repairing
Strengthening And Coating
All rights reserved @2023 Smart & Bright Co., Ltd.