คาร์บอนไฟเบอร์ CFRP​

Carbon Fiber CFRP​

เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์คืออะไร​

เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ผลิตมาจาก PAN หรือที่เรียกว่า
“โพลีอะคลีโรไนไตร” (Polyacrylonitrile) ผ่านกระบวนการ คาร์บอนไนเซชั่น (Carbonisation)และ Graphitization Furnace ที่อุณหภูมิ 2,000 - 3,000 ํc

รอยร้าวที่เกิดจากโครงสร้างรับน้ำหนักบรรทุกเกินกำลัง ซ่อมแซมเสริมกำลังอย่างไร?​

สาเหตุของรอยร้าวชนิดนี้ เกิดจาก
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบไว้มีขนาดเล็กเกินไป
มีการใช้งานผิดประเภท เช่น พื้นรับน้ำหนักบรรทุกได้ 400 kg./m² แต่นำไปใช้รับน้ำหนัก 1,000 kg./m²

การเสริมกำลังโครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย CFRP เพื่อต้านทานแผ่นดินไหว​

เสาคอนกรีตเสริมเหล็กนับเป็นโครงสร้างสำคัญที่ใช้รับกำลังตัวอาคาร เมื่อเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นจะมีแรงกระทำในตำแหน่งโคนเสาและหัวเสาอยู่เสมอๆ แรงดังกล่าวมักเป็นแรงดัดและแรงเฉือน
การใช้คาร์บอนไฟเบอร์เพื่อรับกำลังแรงดัดและแรงเฉือนนั้น เพราะว่า Carbon fiber มีคุณลักษณะพิเศษที่มีความเหนียวมากสามารถรับ Tensile Strength , Bending Moment, Shear strength ได้มากกว่าการหุ้มด้วยเหล็กแผ่น

งานเสริมความแข็งแรงพื้น ที่ลวดอัดแรงขาด ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์( Carbon Fiber ) SmartFiber Strip TL512

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2553 ชั้น 2 ใช้เป็นพื้นที่รับรองและสถานบันเทิง ก่อสร้างเป็นพื้นไร้คานท้องเรียบระบบ Unbonded Post-tensioned จากการสำรวจพบลวดเกลียว (Strand) ขาดและหลุดออกมาจากสมอยึดลวด (Anchorage) จำนวน 2 จุด ซึ่งมีสาเหตุมาจากน้ำซึมขังในท่อหุ้มลวดอัดแรง (Duct) เป็นเวลานาน ทำให้ลวดอัดแรงเป็นสนิมจนไม่สามารถรับแรงดึงในลวดได้ ปัญหานี้พบทั่วไปในอาคารเก่าที่ก่อสร้างด้วยพื้นระบบ Unbonded Post-tensioned​

การออกแบบเสริมความแข็งแรงของพื้นไร้คานท้องเรียบระบบ Unbonded Post-tensioned ลวดเกลียว (Strand) ขาดและหลุดออกมาจากสมอยึดลวด (Anchorage) ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber) ​

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2553 ชั้น 2 ใช้เป็นพื้นที่รับรองและสถานบันเทิง ก่อสร้างเป็นพื้นไร้คานท้องเรียบระบบ Unbonded Post-tensioned จากการสำรวจพบลวดเกลียว (Strand) ขาดและหลุดออกมาจากสมอยึดลวด (Anchorage) จำนวน 2 จุด ซึ่งมีสาเหตุมาจากน้ำซึมขังในท่อหุ้มลวดอัดแรง (Duct) เป็นเวลานาน ทำให้ลวดอัดแรงเป็นสนิมจนไม่สามารถรับแรงดึงในลวดได้ ปัญหานี้พบทั่วไปในอาคารเก่าที่ก่อสร้างด้วยพื้นระบบ Unbonded Post-tensioned​

งานออกแบบเสริมกำลัง ช่องเปิดคอนโดมิเนี่ยม ด้วย CFRP

โครงการอาคารชุดคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 ชั้น ตั้งอยู่ใน ต. นาเกลือ เมืองพัทยา โครงสร้างพื้นชั้นล่างและชั้น 2 เป็นระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-tensioned Slabs) มีคานแบน (Band Beams) ในช่วงเสาที่มีระยะห่างมาก ที่ชั้น 2 มีพื้นยื่น (Cantilever Slabs) รอบอาคาร
เจ้าของห้องชุดต้องการเจาะช่องเปิดขนาดใหญ่ที่พื้นชั้น 2 เพื่อก่อสร้างบันไดเวียนเชื่อมระหว่างชั้นล่างและชั้น 2 ทางสมาร์ท แอนด์ ไบรท์ ได้ให้คำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเจาะช่องเปิดในบริเวณ Back Span ที่อยู่ใกล้กับพื้นยื่นที่มีระยะยื่นมาก จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าการเจาะช่องเปิด จะทำให้กลุ่มลวดอัดแรง (Post-tensioning Tendons) ขาดจำนวน 2 tendons x 7-wire strands นอกจากนี้ การติดตั้งบันไดยังเพิ่มน้ำหนักบรรทุกที่พื้นชั้นล่าง เนื่องจากบันไดเวียนมีเสากลางเพียงเสาเดียวที่รับน้ำหนักของบันไดทั้งหมด
ทางสมาร์ท แอนด์ ไบรท์ ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบทางโครงสร้างต่อพื้นชั้น 2 และชั้นล่างอย่างละเอียดด้วยวิธี Finite Element Method (FEM) โดยใช้โปรแกรม ADAPT-PT Version 7.10 และจำลองพื้นเป็นแถบ (Equivalent Frame Method)

งานเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารด้วย CFRP เพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารและเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจร​

อาคารพาณิชย์และพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น หลังคาก่อสร้างเป็นพื้นคอนกรีตหล่อในที่และมีคานรองรับ เจ้าของอาคารต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้งานหลังคาเป็นสำนักงานและโรงงานผลิตขนมปัง โดยต้องการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจรจากเดิม 100 กก./ตร.ม. เป็น 300 กก./ตร.ม.

การออกแบบเสริมกำลังของพื้นโรงพยาบาลเพื่อรับเครื่องมือแพทย์​

โรงพยาบาลต้องการติดตั้งติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่ชั้น 10 ของอาคารบริการ 12 ชั้น โดยบริเวณที่คาดว่าเครื่องมือแพทย์มีน้ำหนักเกินกว่าน้ำหนักบรรทุกที่ใช้ในการออกแบบประกอบด้วย บริเวณ Automation และ Autoclave สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ได้ทำการประเมินน้ำหนักบรรทุก พบว่าพื้นห้อง Automation และ Autoclave จะรับน้ำหนักบรรทุกจรถึง 456-1,048 กก/ตร.ม. และ 466-1,400 กก/ตร.ม. ภายใต้พื้นที่ฐานของเครื่องมือ

การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารให้รับกำลังได้มากขึ้นด้วย CFRP ( พลาสติกเสริมแรงด้วย คาร์บอนไฟเบอร์ ) ​

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ให้รับน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้นนั้น ทางเลือกหนึ่งที่ มักนิยมใช้ในการเสริมกำลังโครงสร้างอาคารให้รับกำลังได้มากขึ้น คือการใช้ คาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber) เสริมกำลังโครงสร้าง เสา คาน พื้น เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารจากรับกำลังได้ 200 กก/ตรม เป็นแปลงเป็น 400 กก./ตรม. หรือการเปลี่ยนแปลงจากอาคารสำนังานเป็น Data Center , เปลี่ยนแปลงดาดฟ้า เป็นคลับเฮ้าส์ , เปลี่ยนพื้นที่เก็บของเป็น พื้นที่วางเครื่องจักร

...
...

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

ติดตามเราได้ที่

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

บริการ

แคทตาล็อค

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ซ่อมรอยร้าว ซ่อมแซม
คอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร

งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ กันซึม

ติดต่อเรา

789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

Fax : 0 2736 9648

ดู E-mail ของเรา คลิก!!

Innovative Coating Products

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

All rights reserved @2020 Smart & Bright Co., Ltd.

โทรหาเรา คลิก!

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

(Auto 10 Lines)