เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์คืออะไร​

 เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ผลิตมาจาก PAN หรือที่เรียกว่า

“โพลีอะคลีโรไนไตร” (Polyacrylonitrile) ผ่านกระบวนการ คาร์บอนไนเซชั่น (Carbonisation)และ Graphitization Furnace ที่อุณหภูมิ 2,000 - 3,000  ํc

 จนได้เส้นใย Graphitized Yarn ที่มีการจัดเรียงโมเลกุลของเส้นใยในรูปพันธะเคมีอย่างแข็งแรง ด้วยเหตุนี้เอง Carbon Fiber จึงมีความเหนียวและรับแรงดึงได้มากถึง  50,000 kg.f/cm2 มากกว่าเหล็กเสริม DB 30 ถึง 16 เท่า คาร์บอนไฟเบอร์จึงสามารถใช้รับแรงดึงแทนเหล็กเสริมได้อย่างยอดเยี่ยม

 ผลิตภัณฑ์ของ Smartfiber Sheet UT70-30 คาร์บอนไฟเบอร์ชนิดแผ่นใช้ wrap เสา คานหรือพื้น และSmartfiber Strip TL512, TL1012 ที่ใช้เสริมกำลังพื้น เสา คาน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก Carbon fiber ชนิด Ultra High Strength Fiber จึงมีคุณสมบัติที่ดีและมีมาตรฐานสูง โดยเส้นใย Dry Fiber ของ Smartfiber นั้นสามารถรับแรงดึงได้ถึง 58,000 kgf./cm2 สำหรับใช้งานเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เช่น

เสริมกำลังโครงสร้างด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

เสริมกำลังโครงสร้างด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อรับแรงเฉือน

เสริมกำลังโครงสร้างเสา ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

เสริมกำลังโครงสร้างคาน ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

เสริมกำลังพื้นไร้คาน ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

เสริมกำลังโครงสร้างโรงแรมเก่าด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

 

 

“เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์คืออะไร”

 เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ผลิตมาจาก PAN หรือที่เรียกว่า

“โพลีอะคลีโรไนไตร” (Polyacrylonitrile) ผ่านกระบวนการ คาร์บอนไนเซชั่น (Carbonisation)และ Graphitization Furnace ที่อุณหภูมิ 2,000 - 3,000  ํc

 จนได้เส้นใย Graphitized Yarn ที่มีการจัดเรียงโมเลกุลของเส้นใยในรูปพันธะเคมีอย่างแข็งแรง ด้วยเหตุนี้เอง Carbon Fiber จึงมีความเหนียวและรับแรงดึงได้มากถึง  50,000 kg.f/cm2 มากกว่าเหล็กเสริม DB 30 ถึง 16 เท่า คาร์บอนไฟเบอร์จึงสามารถใช้รับแรงดึงแทนเหล็กเสริมได้อย่างยอดเยี่ยม

 ผลิตภัณฑ์ของ Smartfiber Sheet UT70-30 คาร์บอนไฟเบอร์ชนิดแผ่นใช้ wrap เสา คานหรือพื้น และSmartfiber Strip TL512, TL1012 ที่ใช้เสริมกำลังพื้น เสา คาน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก Carbon fiber ชนิด Ultra High Strength Fiber จึงมีคุณสมบัติที่ดีและมีมาตรฐานสูง โดยเส้นใย Dry Fiber ของ Smartfiber นั้นสามารถรับแรงดึงได้ถึง 58,000 kgf./cm2 สำหรับใช้งานเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เช่น

เสริมกำลังโครงสร้างด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

เสริมกำลังโครงสร้างด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อรับแรงเฉือน

เสริมกำลังโครงสร้างเสา ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

เสริมกำลังโครงสร้างคาน ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

เสริมกำลังพื้นไร้คาน ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

เสริมกำลังโครงสร้างโรงแรมเก่าด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

บริการ

แคทตาล็อค

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ติดต่อเรา

789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0 2736 9555

Hotline : 088-7914494

ID line : sabhotline

Fax : 0 2736 9648

EMAIL : [email protected]

Innovative Coating Products

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

All rights reserved @2022 Smart & Bright Co., Ltd.

SMART AND BRIGHT CO., LTD.​

789 SOI LADPRAO 107 YAEK 33, LADPRAO ROAD, KHLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND​

Design By

 จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

02 736 9555​

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

(Auto 10 Lines)