เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์คืออะไร​

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

ติดตามเราได้ที่

 เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ผลิตมาจาก PAN หรือที่เรียกว่า

“โพลีอะคลีโรไนไตร” (Polyacrylonitrile) ผ่านกระบวนการ คาร์บอนไนเซชั่น (Carbonisation)และ Graphitization Furnace ที่อุณหภูมิ 2,000 - 3,000  ํc

 จนได้เส้นใย Graphitized Yarn ที่มีการจัดเรียงโมเลกุลของเส้นใยในรูปพันธะเคมีอย่างแข็งแรง ด้วยเหตุนี้เอง Carbon Fiber จึงมีความเหนียวและรับแรงดึงได้มากถึง  50,000 kg.f/cm2 มากกว่าเหล็กเสริม DB 30 ถึง 16 เท่า คาร์บอนไฟเบอร์จึงสามารถใช้รับแรงดึงแทนเหล็กเสริมได้อย่างยอดเยี่ยม

 ผลิตภัณฑ์ของ Smartfiber Sheet UT70-30 คาร์บอนไฟเบอร์ชนิดแผ่นใช้ wrap เสา คานหรือพื้น และSmartfiber Strip TL512, TL1012 ที่ใช้เสริมกำลังพื้น เสา คาน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก Carbon fiber ชนิด Ultra High Strength Fiber จึงมีคุณสมบัติที่ดีและมีมาตรฐานสูง โดยเส้นใย Dry Fiber ของ Smartfiber นั้นสามารถรับแรงดึงได้ถึง 58,000 kgf./cm2 สำหรับใช้งานเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เช่น

เสริมกำลังโครงสร้างด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

เสริมกำลังโครงสร้างด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อรับแรงเฉือน

เสริมกำลังโครงสร้างเสา ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

เสริมกำลังโครงสร้างคาน ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

เสริมกำลังพื้นไร้คาน ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

เสริมกำลังโครงสร้างโรงแรมเก่าด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

 

 

“เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์คืออะไร”

 เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ผลิตมาจาก PAN หรือที่เรียกว่า

“โพลีอะคลีโรไนไตร” (Polyacrylonitrile) ผ่านกระบวนการ คาร์บอนไนเซชั่น (Carbonisation)และ Graphitization Furnace ที่อุณหภูมิ 2,000 - 3,000  ํc

 จนได้เส้นใย Graphitized Yarn ที่มีการจัดเรียงโมเลกุลของเส้นใยในรูปพันธะเคมีอย่างแข็งแรง ด้วยเหตุนี้เอง Carbon Fiber จึงมีความเหนียวและรับแรงดึงได้มากถึง  50,000 kg.f/cm2 มากกว่าเหล็กเสริม DB 30 ถึง 16 เท่า คาร์บอนไฟเบอร์จึงสามารถใช้รับแรงดึงแทนเหล็กเสริมได้อย่างยอดเยี่ยม

 ผลิตภัณฑ์ของ Smartfiber Sheet UT70-30 คาร์บอนไฟเบอร์ชนิดแผ่นใช้ wrap เสา คานหรือพื้น และSmartfiber Strip TL512, TL1012 ที่ใช้เสริมกำลังพื้น เสา คาน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก Carbon fiber ชนิด Ultra High Strength Fiber จึงมีคุณสมบัติที่ดีและมีมาตรฐานสูง โดยเส้นใย Dry Fiber ของ Smartfiber นั้นสามารถรับแรงดึงได้ถึง 58,000 kgf./cm2 สำหรับใช้งานเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เช่น

เสริมกำลังโครงสร้างด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

เสริมกำลังโครงสร้างด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อรับแรงเฉือน

เสริมกำลังโครงสร้างเสา ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

เสริมกำลังโครงสร้างคาน ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

เสริมกำลังพื้นไร้คาน ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

เสริมกำลังโครงสร้างโรงแรมเก่าด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

บริการ

แคทตาล็อค

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ซ่อมรอยร้าว ซ่อมแซม
คอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร

งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ กันซึม

ติดต่อเรา

789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

Fax : 0 2736 9648

ดู E-mail ของเรา คลิก!!

Innovative Coating Products

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

All rights reserved @2020 Smart & Bright Co., Ltd.

โทรหาเรา คลิก!

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

(Auto 10 Lines)