ดังนั้นแล้ว ก่อนทำการตัด เจาะ ทุบ หรือต่อเติมอาคารจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและดูแบบก่อนทุกครั้ง

แต่หากดำเนินการไปแล้วและเกิดความเสียหายตัดลวดอัดแรงขาด เราสามารถเสริมกำลังโครงสร้างให้กลับมามีสภาพรับกำลังได้เหมือนเดิมโดยการ เสริมกำลังพื้นระบบคอนกรีตอัดแรง (Post-Tensioned) ด้วยระบบ คาร์บอนไฟเบอร์ แบบแผ่น :Sheet Carbon Fiber  (SmartFiber Sheet UT70-30) ซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องได้รับการออกแบบจากทีมวิศกรผู้เชี่ยวชาญที่มีทั้งความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ ในเรื่องของโครงสร้างอาคารและมีความรู้ความเข้าใจในวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์(Carbon Fiber) เป็นอย่างดี

 

ด้วยคุณสมบัติของคาร์บอนไฟเบอร์ที่ถูกเคลือบด้วยเรซิ่น หรือ CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer)  นั้น จะทำหน้าที่แทน เหล็กเสริม หรือลวดอัดแรง เพื่อรับกำลัง ทดแทน ลวดอัดแรง ที่ถูกตัดขาดไป  หรือที่เราเรียกกันว่า การเสริมกำลังโครงสร้างด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ ( Carbonfiber Strengthening ) นั่นเอง

 

คุณสมบัติที่สำคัญของการเสริมกำลังด้วย CFRP มีดังนี้คือ

1. การเสริมกำลัง ด้วย CFRP มีน้ำหนักเบา มากกว่าเหล็กมาก

2. CFRP มีค่า Tensile Strength ถึง 20,000 - 40,000 kgf/cm2

3. CFRP ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้เครน ยก

4. CFRP ประหยัดเวลา ในการติดตั้งมากกว่า งานติดตั้ง ด้วยเหล็ก มาก

5. CFRP มีความบางมาก ไม่ทำให้เสียพื้นที่ใช้สอยของอาคาร

6. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ส่วนดำเนินการน้อย

 

ผู้ออกแบบจะเป็นผู้เลือกใช้ชนิด ของคาร์บอนไฟเบอร์ ว่าเป็นแบบ Sheet Carbon Fiber และ/หรือ แบบ Strip Carbon Fiber เพื่อนำมาใช้ในการเสริมกำลังโครงสร้างอย่างเหมาะสม  โดยมีเทคนิคการออกแบบงานเสริมกำลังพื้นโพสเทนชั่น (Post-Tensioned) เพื่อแก้ปัญหาลวดอัดแรงขาด ด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ (SmartFiber Sheet UT70-30)  ดังนี้คือ

 

1.วิเคราะห์และตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้นอัดแรง ทั้งน้ำหนักบรรทุกจร (Live Load) และ น้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load) โดยอ้างอิงมาตราฐาน ACI318 ก่อนการเสริมกำลังด้วย CFRP โดยละเอียด

2.วิเคราะห์หาสาเหตุและความเสี่ยงในการออกแบบเพื่อเสริมกำลังด้วย CFRP

และวัตถุประสงค์ในการเสริมกำลัง

3.สร้างแบบจำลอง FEM (Finite Element Method) เมื่อทราบ Moment จึงสามารถเสริมกำลังด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber) ได้อย่างถูกต้อง

4.วิเคราะห์แรงภายใน แรงเฉือนและโมเมนต์ ก่อนการเสริมกำลัง CFRP อ้างอิงมาตราฐาน ACI 440.2R-08

5.ดำเนินการออกแบบ CFRP ตามมาตรฐาน ACI 440.2R-08

 

หลังจากทำการออกแบบเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมตามแนวทางเสริมกำลังที่ออกแบบไว้ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในเรื่องการเสริมกำลังโครงสร้างด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม Ep.2 งานเสริมกำลังระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-Tensioned) เพื่อแก้ปัญหาลวดอัดแรงขาด ด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ (SmartFiber Sheet UT70-30) ได้ที่นี้..

 

 

แบบจำลองโครงสร้างของแถบพื้น Grid Y5 ที่ลวดอัดแรงเสียหาย

เทคนิคการออกแบบงานเสริมกำลังพื้น "ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง" (Post-Tensioned) เพื่อแก้ปัญหาลวดอัดแรงขาด ด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ (SmartFiber Sheet UT70-30)​

ด้วยระบบของพื้นโพสเทนชั่นหรือระบบพื้นไร้คาน สามารถสร้างอาคารที่มีช่วงห่างของเสาได้ยาวและไม่มีคานระหว่างเสา จึงทำให้สามารถเพิ่มจำนวนชั้นของอาคารได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับพื้นแบบ RC Slab  และมีประสิทธิภาพในการจัดพื้นที่ภายในได้สะดวกกว่า เพราะมีเสาที่น้อยกว่าและไม่มีคานมาเป็นข้อจำกัด อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการจัดการส่วนพื้นที่และระยะเวลาในการก่อสร้างได้อีกด้วย จึงทำให้ปัจจุบัน การเลือกใช้พื้นในระบบ Post-Tension Slab จึงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง

 

ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-Tensioned) คือ ระบบพื้นอัดแรง เป็นระบบพื้นที่จะมีเส้นเหล็กที่รับแรงดึงมากๆ เสริมอยู่ภายใน โดยจะทำการดึงเส้นเหล็กให้ตึง หลังจากหล่อคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของพื้น เปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนเราทดลองโดยการ นำแผ่นกระดาษหลายๆใบ นำมาเจาะรูและร้อยหนังยางผ่านไปมา จากนั้นดึงปลายทั้งสองด้านให้ตึง และนำปลายทั้ง 2 ด้านผูกยึดที่หัวท้าย เมื่อเราปล่อยมือ กระดาษปึกนั้นก็จะไม่แตกกระจายหรือหล่นลงมาโดยใช้หลักการเดียวกันนี้กับระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-Tensioned) จึงทำให้ความหนาของพื้นคอนกรีตประมาณ 20-28 ซม. เท่านั้น โดยระบบของพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-Tensioned) จะแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบมีแรงยึดเหนี่ยว (Bonded System) และ ระบบไร้แรงยึดเหนี่ยว (Unbonded System)

 

จากระบบและขั้นตอนของการทำพื้น ระบบคอนกรีตอัดแรง (Post-Tensioned) ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบเหล็กเส้นรับแรงดึงในแผ่นคอนกรีต เปรียบเหมือนหนังยางในแผ่นกระดาษ หากมีการตัดพื้น  เจาะพื้น หรือต่อเติมอาคารแล้วทำให้เหล็กรับแรงดึงนี้ขาด เหมือนเมื่อหนังยางขาดกระดาษทั้งปึกก็จะแตกกระจุยกระจาย พื้นระบบคอนกรีตอัดแรง (Post-Tensioned)  ก็เช่นกัน หากเส้นเหล็กที่รับแรงดึงในพื้นคอนกรีตขาด กำลังการรับน้ำหนักของโครงสร้างก็จะหายไป

บริการ

แคทตาล็อค

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ติดต่อเรา

789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0 2736 9555

Hotline : 081 409 2327​

ID line : sabhotline

Fax : 0 2736 9648

EMAIL : [email protected]

Innovative Coating Products

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

All rights reserved @2021 Smart & Bright Co., Ltd.

SMART AND BRIGHT CO., LTD.​

789 SOI LADPRAO 107 YAEK 33, LADPRAO ROAD, KHLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND​

02 736 9555​

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

(Auto 10 Lines)