รูปที่ 1  แนวสกัดช่องเปิดบันไดเลื่อนและตำแหน่งลวดอัดแรงที่เสียหาย​

รูปที่ 2  กลุ่มลวดอัดแรงที่เสียหาย​

สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ ได้ตัดสินใจใช้ เทคโนโลยี CFRP .odki ออกแบบ โดยใช้ คาร์บอรไฟเบอร์ (Carbon Fiber ) เพื่อเสริมความแข็งแรงของแถบพื้นที่เสียหาย โดยติดตั้งแผ่น คาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber) ชนิด Strip แบบเส้นขนาดหน้ากว้างของแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ ( Carbon Fiber ) มีหน้ากว้าง 50 มม. ความหนาของแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber) 1.2 มม. รุ่น SmartFiber-Strip TL512 ที่ท้องพื้นเพื่อต้านโมเมนต์บวกและบนพื้นเพื่อต้านโมเมนต์ลบดังรูปที่ 3 เพื่อชดเชยลวดอัดแรงที่ขาดและให้พื้นสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ปลอดภัยตามที่ออกแบบไว้เดิม ก่อนการติดตั้งแผ่น คาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber)  จะต้องค้ำยันพื้นที่แอ่นตัวให้คืนรูปมากที่สุดและเพื่อให้ CFRP รับน้ำหนักคงที่ของพื้นคอนกรีตด้วย​

ขั้นตอนการติดตั้ง คาร์บอนไฟเบอร์

( Carbon Fiber )ดำเนินการดังนี้คือ

1.ขัดเจียรคอนกรีตเพื่อสร้างการยึดเกาะที่ดีให้กับคาร์บอนไฟเบอร์ ( Carbon Fiber )

2.ทำความสะอาด ดูดฝุ่นในบริเวณที่จะติดตั้งคาร์บอนไฟเบอร์

4.ตีเส้นเพื่อกำหนดตำแหน่งในการติดตั้งคาร์บอนไฟเบอร์เสริมกำลัง (Carbon Fiber Strengthening)

ตามแบบที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้

3.เคลือบวัสดุอีพ็อกซี่รองพื้น Smart CF Resin

4.เคลือบ Smart CF Adhesive ให้หนาประมาณ 5.0 มม.

5.ดำเนินการติดตั้งคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber) ชนิด Strip ( SmartFiber Strip TL512 )

6.ใช้ลูกกลิ้งกดรีดแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber) ให้แน่นแนบสนิทไม่มีอากาศ

 

เพียงเท่านี้ ลวดอัดแรงที่ขาด ก็สามารถใช้ การเสริมกำลังด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ ( Carbon Fiber Strengthening)

เพื่อชดเชยกำลังที่หายไป กลับมาเป็นปกติและใช้อาคารได้อย่างปลอดภัยดังเดิม

รูปที่ 3  รูปด้านแสดงการเสริมกำลังโครงสร้างด้วย CFRP​

งานเสริมความแข็งแรงพื้น ที่ลวดอัดแรงขาด

ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์( Carbon Fiber ) SmartFiber Strip TL512​

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

ติดตามเราได้ที่

อาคารศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ( Learning Center) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ชั้น 2 ก่อสร้างเป็นพื้น Post-tensioned ต้องการเสริมกำลังด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ ( Carbon Fiber )  เพื่อให้โครงการได้ขยายช่องเปิดที่พื้นชั้น 2 โดยการตัดคานแบนบางส่วนเพื่อรองรับบันไดเลื่อนที่ยาวขึ้น ในขั้นตอนการทำกระเปาะรับแรงดึงก่อนการตัดคานแบน ผู้รับเหมาได้ทำลวดอัดแรงในทิศทางขวางกับคานแบนขาดเสียหายจำนวน 5 กลุ่ม จากทั้งหมด 7 กลุ่ม ดังรูปที่ 1 และ 2 ทำให้แถบพื้นสูญเสียกำลังรับน้ำหนักกว่า 70% และทำให้ปลายลวดอัดแรงที่ขาดเคลื่อนตัว (slip) กว่า 2 ซม.  ซึ่งมีความเสี่งมาก หากไม่ได้ เสริมกำลัง ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ ( Carbon Fiber )​

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

บริการ

แคทตาล็อค

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ซ่อมรอยร้าว ซ่อมแซม
คอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร

งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ กันซึม

ติดต่อเรา

789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

Fax : 0 2736 9648

ดู E-mail ของเรา คลิก!!

Innovative Coating Products

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

All rights reserved @2020 Smart & Bright Co., Ltd.

โทรหาเรา คลิก!

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

(Auto 10 Lines)