ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของเสาสะพานข้ามคลอง​

เมื่อมีการพบเห็นคอนกรีตที่มีสภาพเสียหาย เราต้องมีการประเมินสภาพคอนกรีตที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพที่เสียหาย  ซึ่งถือเป็นความรู้พื้นฐานก่อนทำการซ่อมแซมและนำไปการแก้ไขที่ถูกวิธี เพื่อให้คอนกรีตยังคงสามารถกลับมาใช้งานต่อได้อย่างยาวนาน โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ตรวจสอบต้องประเมินหาสาเหตุที่แท้จริงของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างคอนกรีตที่พบ

 

ขั้นตอนแรกในการซ่อมแซมนั้น เริ่มจากการประเมินโครงสร้างสภาพในปัจจุบัน โดยทบทวนข้อมูลเอกสารการออกแบบและการก่อสร้าง การวิเคราะห์ทางกายภาพด้วยสายตา การวิเคราะห์โครงสร้างที่เสียหาย รายงานการซ่อมแซมที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ผลของการซ่อมแซมในอดีต ผลการวิเคราะห์จากการนำตัวอย่างเข้าทดสอบในห้องปฎิบัติการทางเคมี  รวมถึง การวิเคราะห์และทำความเข้าใจในสภาพของโครสร้างคอนกรีตภายในเนื้อคอนเกรีจและเหล็กเสริม ที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

 

เมื่อประเมินสาเหตุของปัญหาของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กได้แล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นการออกแบบ, การเลือกใช้วัสดุและวิธีในการซ่อมแซมที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งการซ่อมแซมสามารถทำได้ในหลายวิธีด้วยกัน

 

การออกแบบเพื่อซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทุกครั้ง ควรพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลทำให้คอนกรีตมีความคงทน และซ่อมแซมถึงต้นตอสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงรอยแตกร้าวที่พบเห็น อีกทั้งยังต้องประเมินถึงข้อจำกัด ระยะเวลา งบประมาณ และการเลือกใช้วัสดุที่ไม่ทำลายสุขภาพของคนงานและสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญ ของวัตถุประสงค์หลักในการซ่อมแซม ว่าต้องการซ่อมแซมเพื่อใช้งานต่อชั่วคราวหรือต้องการซ่อมแซมถาวร เพราะจะมีผลโดยตรงกับค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งการเลือกใช้ทีมผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และมีศักยภาพในการทำงานก็เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ไม่ควรละเลย

 

ตัวอย่าง การซ่อมแซมเสาสะพานข้ามคลองโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังจากเข้าสำรวจ

พบรอยร้าวบริเวณเสาคอนกรีต และ เหล็กเสริมภายในยังคงมีสภาพที่ดีอยู่ จึงออกแบบให้ซ่อมแซมโดยการใช้วัสดุซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัว (Non Shrink Cement for Grouting : SmartGrout SG) เพื่อเป็นการเสริมกำลังโครงสร้าง และใช้ Smartpime EP-Zinc ทาเคลือบเหล็กเสริมเพื่อป้องกันสนิม และติดตั้งก้อน Zinc Anode (Smart Zinc Z+ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเส้นเสริมไม่ให้เกิดสนิมในอนาคต

 

 

 

ขั้นตอนการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของเสาสะพานข้ามคลอง

1.  สกัดคอนกรีตที่เสียหายออกให้หมด จนถึงเนื้อคอนกรีตที่แข็งแรง

2.  ขัดทำความสะอาดสนิมเหล็กเสริมด้วยแปรงลวด หรือ เครื่องขัดใส่ใบแปรงลวด

3.  ทาเคลือบป้องกันสนิมด้วย Smartpime EP-Zinc  เพื่อป้องกันสนิมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

4.  ทาน้ำยาประสานคอนกรีต Bonding Agent :  SmartFlex100  เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของวัสดุซ่อมแซมกับพื้นผิวของคอนกรีตเดิม

5.  ติดตั้งก้อน Zinc Anode : Smart Zinc Z+ เข้ากับเหล็กเสริมในคอนกรีต

   (หลังจากที่ติดตั้งก้อน Zinc Anode แล้ว จะทำให้เหล็กเสริมมีค่า Polarization Decay ไม่น้อยกว่า 100 mV และมีรัศมีในการป้องกันสนิมไม่น้อยกว่า 60 cm. มีระยะเวลาในการป้องกันสนิมไม่น้อยกว่า 10ปี

6.  ทำการติดตั้งไม้แบบสำหรับเท Non Shrink Cement for Grouting : SmartGrout SG

7.  เท Cement Mortar : SmartGrout SG ลงในแบบที่ยึดไว้กับเสา

8.  เมื่อ SmartGrout SG เซตตัวและแห้ง จึงทำการถอดไม้แบบออก

9.  ฉาบเก็บรายละเอียดเสาคอนกรีตให้เรียบร้อยด้วย SmartGrout PT ชนิดฉาบ

 

เสาสะพานหลังจากซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีสภาพแข็งแรงและสามารถรับกำลังได้ดีเหมือนเดิม

 

#ซ่อมสะพาน #ซ่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก #ซ่อมสะพานข้ามคลอง #ConcreteRepair #ZincAnode #ป้องกันสนิม #ยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น  #Non_ShrinkGrout #SmartGroutSG #เสริมกำลังโครงสร้าง

บริการ

แคทตาล็อค

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ติดต่อเรา

789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0 2736 9555

Hotline : 088-7914494

ID line : sabhotline

Fax : 0 2736 9648

EMAIL : [email protected]

Innovative Coating Products

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

All rights reserved @2021 Smart & Bright Co., Ltd.

SMART AND BRIGHT CO., LTD.​

789 SOI LADPRAO 107 YAEK 33, LADPRAO ROAD, KHLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND​

02 736 9555​

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

(Auto 10 Lines)