การเสริมกำลังสะพานคอนกรีตด้วยคาร์บอนไฟเบอร์

สะพานคอนกรีต นับเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญมาก  เนื่องจากเป็นโครงสร้างสาธารณะที่มีประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา

สะพานคอนกรีต เมื่อใช้ไปนานๆ บางครั้งมีความเสื่อมสภาพจากปัจจัยแวดล้อม เช่น การรับกำลังที่มากกว่าการออกแบบ หรือการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น จึงควรมีการการตรวจสอบ และออกแบบเพื่อเสริมกำลังโครงสร้างและซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้

 

 กระบวนการตรวจสอบสะพาน

1.1  Visual Inspection เป็นการตรวจสอบด้วยสายตา วัดรอยร้าวด้วย Crack Width Gauge

ดำเนินการทำแผนที่รอยร้าว

1.2   ตรวจสอบ Carbonation ในเนื้อคอนกรีต

1.3  ตรวจสอบการเสื่อมสภาพของเหล็กเสริมในคอนกรีตเพื่อหาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

1.4  ตรวจสอบการรับกำลังของโครงสร้างโดยการ Load test

1.5  ตรวจสอบความแข็งแรงของคอนกรีตโดยการ Coring เพื่อตรวจสอบ Compressive Strength ของคอนกรีต

1.6  ตรวจสอบผิวคอนกรีตว่ายึดเกาะกับเนื้อคอนกรีจดีหรือไม่ด้วยPull of Test

1.7  ตรวจสอบคลอไรด์ (Chorline Test) ออกแบบซ่อมแซมรอยร้าว (Crack Repair)

2.1  รอยร้าวในคอนกรีตที่กว้างเกินกว่า 0.3 มม. ดำเนินการซ่อมแซมรอยร้าวด้วย Epoxy Injection

ออกแบบซ่อมแซมคอนกรีต (Concrete Repair) ตาม มยผ. 1901-51 มาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมแซมคอนกรีต

ออกแบบเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีตด้วยคาร์บอนไฟเบอร์(Carbonfiber) หรือทีเรียกสั้นๆ ว่า CFRP

ออกแบบตาม มยผ. 1508-51 หรือ ACI 440.2R-08

 

ดำเนินการติดตั้งคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbonfiber) โดยสามารถใช้

Carbonfiber ชนิด Strip หรือที่เรียกว่า Laminate รุ่น Smartfiber TL512    Smartfiber TL1012 เพื่อเสริมกำลังในตำแหน่ง คานคอนกรีตตลอดแนวสะพาน และสามารถใช้วัสดุ Carbonfiber ชนิดแผ่น หรือที่เรียกว่า Sheet ติดตั้งส่วนปลายของคานทั้งสองด้านเพื่อรับแรงเฉือน โดยใช้ Carbonfiber Sheet รุ่น Smartfiber Sheet

UT 70-30 และใต้ท้องพื้นสะพานก็สามาาถใช้ทั้ง Carbonfiber ทั้ง Sheet และ Strip เสริมกำลังได้เช่นกัน

ในบริเวณเสาสะพานสามารถเสริมกำลังด้วยคาร์บอนไฟเบอร์  โดย

การพัน Carbonfiber ชนิด Sheet รอบเสาเพื่อเพิ่มการรับกำลังโดย

การติดตั้ง คาร์บอนไฟเบอร์ ( Carbonfiber) จำเป็นต้องดำเนินการ

ตามแบบที่ผู้ออกแบบ ได้ออกแบบไว้เท่านั้น

 

คุณภาพในการติดตั้ง ให้พิจารณาประสบการณ์ในการทำงานและความน่าเชื่อถือของผู้ออกแบบเป็นสำคัญ

การทดสอบเมื่อซ่อมแซมโครงสร้างสะพานและเสริมกำลังสะพานด้วยคาร์บอนไฟเบอร์แล้วเสร็จ ให้ทำการทดสอบ Load Test ตามมาตรฐาน โดย Third Party

           หากดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ทั้ง 7 ขั้นตอน เชื่อว่าจะได้งานซ่อมแซมเสริมกำลังโครงสร้างสะพานที่ดี

            อนึ่ง ผู้ออกแบบ บริษัทผู้รับเหมาที่ซ่อมรอยร้าว ซ่อมโครงสร้างคอนกรีตรีแพร์ และเสริมกำลังโครงสร้างสะพานด้วย CFRP ควรใช้ผู้รับจ้างรายเดียวกัน

หากมีข้อสังสัย สอบถามติดต่อ บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด 

บริการ

แคทตาล็อค

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ติดต่อเรา

789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0 2736 9555

Hotline : 081 409 2327​

ID line : sabhotline

Fax : 0 2736 9648

EMAIL : [email protected]

Innovative Coating Products

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

All rights reserved @2020 Smart & Bright Co., Ltd.

SMART AND BRIGHT CO., LTD.​

789 SOI LADPRAO 107 YAEK 33, LADPRAO ROAD, KHLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND​

02 736 9555​

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

(Auto 10 Lines)