กันซึมดาดฟ้า   (720)

โพลียูรีเทน   (1,600)

พื้น Epoxy   (720)

สีทา พื้นโรงงาน   (210)

โพลียูรีเทน กันซึม (170) 

Epoxy coating (170) 

สีทากันซึม    (480)

ซ่อมหลังคารั่ว   (720)

สีอีพ็อกซี่   (1000)

พื้น Pu   (590)

พื้นพียู   (210)

ระบบกันซึม   (210)

งานเคลือบพื้น Epoxy   (50)

Pu กันซึม   (70)

Water proof   (1,900)

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ซ่อมรอยร้าว ซ่อมแซม
คอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร งาน
เคลือบพื้นอีพ็อกซี่ กันซึม

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

ติดตามเราได้ที่

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

บริการ

แคทตาล็อค

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ซ่อมรอยร้าว ซ่อมแซม
คอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร

งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ กันซึม

ติดต่อเรา

789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0 2736 9555 
Fax : 0 2736 9648
E-mail: [email protected]

Innovative Coating Products

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

ติดตามเราได้ที่

All rights reserved @2020 Smart & Bright Co., Ltd.

0 2736 9555

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

(Auto 10 Lines)

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy