ไฟเบอร์กลาส Fiberglass

Fiberglass (FRP.) FRP. ย่อมาจากคำว่า Fiberglass Reinforced Plastic คือ การนำวัสดุประเภท Plastic Polymer มาเคลือบทับใยแก้วแบบต่างๆ เพื่อขึ้นรูปเป็นชั้นฟิล์มที่มีความหนาประมาณ 1.00 - 12.00 mm. ซึ่งสามารถนำไปอธิบายได้ถึงวัตถุประสงค์ของการการเคลือบทับวัสดุต่างๆนั้น ทำเพื่อเสริมความแข็งแรง ทนทานเพื่อการใช้งานที่ยาวนานของโครงสร้างการเคลือบ Fiberglass มักนำไปเคลือบบ่อน้ำดี บ่อน้ำเสีย และบ่อชุบ ของโรงงานชุบโลหะ บ่อหมักดองผลไม้ ตลอดจนพื้นที่ๆ ต้องทนกรดและด่าง

Fiberglass แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ดังนี้

ประเภทของ Plastic Polymer ในการเคลือบ Fiberglass

ชนิดของ Plastic polymer ที่ใช้ในการเคลือบไฟเบอร์กลาสจะมีความแตกต่างไปตามลักษณะของการผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม ปัจจุบันมีการแบ่งเกรดของวัสดุเป็นดังนี้คือ

      1.  Phthalic Acid Resin   

      2.  Vinyl Ester Resin ทนเคมีสูงกว่า

ประเภทของเส้นใยในการเคลือบ Fiberglass

การเลือกเส้นใย Fiberglass นั้น เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ในการเคลือบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะต่างๆ 

      1.  Chopped Strand Mat แผ่นเส้นใยแก้วสั้นๆ เรียงไม่เป็นระเบียบ

      2.  Woven Roving แผ่นใยแก้วที่ถักทอเป็นผืน

      3.  Surfacing Mat แผ่นใยแก้วที่มีลักษณะเหมือนกระดาษทิชชู่

 

 

VDO วิธีการซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยการเคลือบ Fiberglass

กรณีศึกษา​

การเคลือบ Fiberglass สามารถนำมาใช้ในการเคลือบแท็งก์ (Tank Lining) โดยเฉพาะการเคลือบแท็งก์น้ำ RO หรือการเคลือบบ่อคอนกรีตเพื่อใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่นการเคลือบบ่อบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Tank) โดยการเคลือบ Fiberglass ในบริเวณดังกล่าวมีคุณสมบัติเด่น คือ
       1.  ป้องกันการรั่วซึม
       2.  ทนทานต่อสารเคมีหลากหลายชนิด
       3.  อายุการใช้งานยาวนาน
       4.  ทนทานต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 100 องศาเซลเซียส
       5.  ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

 

การเคลือบ Fiberglass นั้น สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน จนมีการใช้งาน ที่ทนทาน ในวัสดุที่ต้องเจอกับสารเคมี จนมีหลายๆท่านกล่าวว่า การเคลือบไฟเบอร์กลาส คือ คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการเคลือบบ่อบำบัดน้ำเสีย

บริเวณที่เหมาะสมในการเคลือบ Fiberglass
      -  Wastewater treatment tank
      -  Raw water tank
      -  Secondary containment tank 
      -  Dipping tank
      -  Chemical storage area

การเคลือบไฟเบอร์กลาส (FRP. Coating & Lining)

การเคลือบ Fiberglass (FRP. Coating & Lining) สำหรับการเคลือบแท็งก์ เคลือบบ่อ

ข้อควรระวังในการเคลือบ Fiberglass

    1. ควรตรวจสอบความชื้น และการรั่วซึมของงานคอนกรีตก่อนการเคลือบ Fiberglass

    2. ควรเลือกชนิดของเส้นใย Fiberglass ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

    3. หากงานเคลือบ Fiberglass เป็นงานเคลือบที่สัมผัสกับแสงแดดควรผสมสารป้องกัน UV ด้วย

การขึ้นรูปไฟเบอร์กลาส หรือ "FRP. General Design Work" โดย FRP. นั้น ย่อมาจากคำว่า Fiberglass Reinforced Plastic คือ การขึ้นรูปชิ้นงานที่หล่อจากวัสดุ Polyester ร่วมกับเส้นใย Fiberglass ชนิดต่างๆ ให้เกิดเป็นชิ้นงาน ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน เช่น การขึ้นรูปแท็งก์, ท่อ หน้าแปลน, Duct ต่างๆ, ปล่องควัน โดยมีทั้งงานขึ้นรูป Fiberglass ที่ทนเคมีสูง และงานขึ้นรูป Fiberglass ที่ทนความร้อนสูง ตามความต้องการในการใช้งานของลูกค้า

การขึ้นรูป Fiberglass (FRP. General Design Work)

ข้อควรระวังในการ "ขึ้นรูปไฟเบอร์กลาส" (FRP. General Design Work)
การขึ้นรูปไฟเบอร์กลาส (FRP. General Design Work) ต้องคำนึงถีงลักษณะการใช้งานเป็นสำคัญ เช่นในการขึ้นรูป Fiberglass ของแท็งก์ ท่อ หรือหน้าแปลน ควรตรวจสอบชนิดของเคมี และความเข้มข้นของเคมีที่บรรจุอยู่ภายในก่อนทำการขึ้นรูป แต่ถ้าหากเป็นการขึ้นรูป Fiberglass ของ Duct หรือ Stack ควรระมัดระวังเรื่องเคมีและอุณหภูมิ เป็นสำคัญ การขึ้นรูป Fiberglass เพื่อการใช้งานในส่วนต่างๆ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการขึ้นรูป เพื่อทราบถึงคุณสมบัติเด่นของ Fiberglass แต่ละชนิด และลักษณะเรซิ่นเพื่อการขึ้นรูป เพื่อให้การขึ้นรูปเป็นไปอย่างถูกต้อง ได้แท็งก์หรือชิ้นหล่อที่ทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน

แนะนำบริการ "ขึ้นรูป Fiberglass" (FRP. General Design Work) โดยบริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด 
      -  FRP. made to order
      -  FRP. general design work 
      -  FRP. tank fabrication
      -  FRP. tank lining

บริเวณที่มีการ "ขึ้นรูปไฟเบอร์กลาส" (FRP. General Design Work)
      -  Aquarium tank
      -  Water tank
      -  Chemical storage tank
      -  Wastewater treatment tank 
      -  Duct & hood
      -  Field service
      -  Basin
      -  Stack & scrubber

- การเคลือบ Fiberglass สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียเก่าที่เสื่อมสภาพ
    - งานเคลือบไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานประเภทแผงวงจรอิเล็กทรอนิคส์
    - การเคลือบบ่อคอนกรีตด้วย FRP สำหรับงานบ่อชุบโลหะ
    - วิธีการเคลือบไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) ในบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี

บริการ

แคทตาล็อค

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ติดต่อเรา

789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0 2736 9555

Hotline : 081 409 2327​

ID line : sabhotline

Fax : 0 2736 9648

EMAIL : [email protected]

Innovative Coating Products

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

All rights reserved @2021 Smart & Bright Co., Ltd.

SMART AND BRIGHT CO., LTD.​

789 SOI LADPRAO 107 YAEK 33, LADPRAO ROAD, KHLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND​

02 736 9555​

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

(Auto 10 Lines)