รอยร้าวที่เกิดจากโครงสร้างรับน้ำหนักบรรทุกเกินกำลัง ซ่อมแซมเสริมกำลังอย่างไร?​

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

ติดตามเราได้ที่

สาเหตุของรอยร้าวชนิดนี้ เกิดจาก

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบไว้มีขนาดเล็กเกินไป

มีการใช้งานผิดประเภท เช่น พื้นรับน้ำหนักบรรทุกได้ 400 kg./m² แต่นำไปใช้รับน้ำหนัก 1,000 kg./m²

 

วิธีซ่อมแซมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 

ดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างและรอยร้าว

ใช้ Crack Width Gauge วัดขนาดรอยร้าวและบันทึกผลลงในแบบ Crack Mapping เพื่อจัดทำแผนที่รอยร้าว

รอยร้าวที่มีขนาดกว้างกว่า  0.3 มม.   ดำเนินการซ่อมแซมด้วย

อีพ็อกซี่ อินเจ็คชั่น (Epoxy Injection) (Smartinjection EP21)

ออกแบบเสริมกำลังโครงสร้างให้รับน้ำหนักได้เพียงพอและเสริมกำลังด้วย CFRP หรือที่เรียกว่า คาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon fiber) โดยสามารถเลือกคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon fiber) ทั้งแบบแผ่นที่เรียกว่า Sheet Carbon fiber เช่น Smartfiber Sheet UT70-30 ที่เป็นแบบแผ่น หรือแบบ Strip หรือมักเรียกว่า Laminate เช่น Smartfiber Strip TL512, TL1012 เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แบบเส้น

ดำเนินการติดตั้ง CFRP ตามแบบที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้ตามมาตรฐาน ACI 440.2R

เพียงเท่านี้งานโครงสร้างที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินกำลังก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิม

 

#Smartfiber #Smartfiber Sheet UT70-30 #Smartfiber Strip TL-512 

#Smartfiber Strip TL-1020 #ออกแบบเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร #ออกแบบเสริมกำลังโรงแรมเก่า

#เสริมกำลังโครงสร้างด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ #Carbonfiber  #CFRP  

#เสริมกำลังเพื่อรับน้ำหนักบรรทุกเพิ่ม  #เสริมกำลังพื้นไร้คาน  #เสริมกำลังเสา  

#เสริมกำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร   #เสริมกำลังช่องเปิด  #เสริมกำลังเก่า

#SmartAndBrightออกแบบและเสริมกำลังโครงสร้าง  #เสริมกำลัง CFRP

#Smartfiber #Carbonfiber  #เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร #เสริมกำลังพื้นไร้คาน

#ซ่อมแซมผนังร้าวด้วย Epoxy Injection   #ซ่อมแซมคานร้าวด้วย Epoxy Injection 

#ซ่อมแซมเสาร้าวด้วย Epoxy Injection      #Epoxy Injection #อีพ้อกซี่อินเจ็คชั่น

#CFRP  #ซีเอฟอาร์พี #คาร์บอนไฟเบอร์เสริมกำลัง #เสริมกำลังเพื่อดัดแปลงอาคาร 

#เสริมกำลังโรงแรมเก่า  #เสริมกำลังเสา #เสริมกำลังคาน #เสริมกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเพิ่ม

#เสริมกำลังดาต้าเซนเตอร์ #เสริมกำลัง Data Center #มืออาชีพเรื่องเสริมกำลัง

#Smartcoating #เสริมกำลังตามACT440 #เสริมกำลังโดย วย.

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

บริการ

แคทตาล็อค

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ซ่อมรอยร้าว ซ่อมแซม
คอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร

งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ กันซึม

ติดต่อเรา

789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

Fax : 0 2736 9648

ดู E-mail ของเรา คลิก!!

Innovative Coating Products

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

All rights reserved @2020 Smart & Bright Co., Ltd.

โทรหาเรา คลิก!

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

(Auto 10 Lines)