ความหมายและคำนิยามของคำศัพท์ที่ใช้ในงานเสริมกำลังด้วย คาร์บอนไฟเบอร์

(CFRP Strengthening Vocabulary)

Cure คือการบ่มเพื่อให้เกิดการเซทตัว หมายถึงกระบวนการทำให้ (Resin) ที่ใช้ในการเคลือบ Carbonfiber เช่น Epoxy เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ จากของเหลวเป็นของแข็ง โดยปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical Curing) แบบที่ไม่สามารถกลับไปเป็นของเหลวได้ดังเดิม ที่เรียกว่า (Irreversible) การบ่มเพื่อให้เกิดการเซทตัว นี่เองทำให้  Carbon Fiber เมื่อใช้งานร่วมกับอีพ็อกซี่ กลายเป็น CFRP Carbon Fiber Reinforced Polymer หรือพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ นั่นเอง

Full cure คือ การบ่มหรือการแห้งตัวหรือที่เรียกว่าเซทตัว โดยสมบูรณ์ คือ ปฏิกิริยาทางเคมีของการ แห้งตัวได้ดำเนินการไปถึงจุดที่พัฒนาไปถึงสภาพที่ต้องการแล้ว เช่น Epoxy Resin ที่ใช้ในการเคลือบ คาร์บอนไฟเบอร์นั้น มีการเซทตัวเต็มที่ โดย Epoxy Resin ส่วนใหญ่ มักมีระยะเวลาของ Full Cure ที่ 7 วัน เป็นต้น ดังนั้นหากมีการทดสอบ Load Test จึงควรทำภายหลังจากการ เสริมกำลัง ด้วย CFRP เสร็จแล้ว 7 วันขึ้นไป CFRP ที่เสริมกำลังที่โครงสร้าง จึงมีกำลังสมบูรณ์พร้อมทดสอบ

 

บริการ

แคทตาล็อค

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ซ่อมรอยร้าว ซ่อมแซม
คอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร

งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ กันซึม

ติดต่อเรา

789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

Fax : 0 2736 9648

ดู E-mail ของเรา คลิก!!

Innovative Coating Products

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

All rights reserved @2020 Smart & Bright Co., Ltd.

โทรหาเรา คลิก!

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

(Auto 10 Lines)