บริการ CFRP​​ เสริมกำลังโครงสร้างให้มั่นคงแข็งแรง - ด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์

02 736 9555 (Auto 10 Lines)​

การจัดการรอยร้าวที่เกิดจากการบรรทุกเกินพิกัดในโครงสร้าง Flat Slab โดยใช้ SmartInjection EP 21

28-08-2566
การจัดการรอยร้าวที่เกิดจากการบรรทุกเกินพิกัดในโครงสร้าง Flat Slab โดยใช้ SmartInjection EP 21

กรณีศึกษานี้ เป็นการตรวจสอบปัญหาการแตกร้าวที่เกิดจากการบรรทุกเกินพิกัดในโครงสร้างพื้นเรียบ (Flat Slab)  ซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปในงานวิศวกรรมโยธา กระบวนการแก้ไขที่ Smart and Bright Co. ใช้ เราใช้เทคนิคการฉีดอีพ็อกซี่ SmartInjection EP 21 ที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท

เริ่มจาก ประเมินและวิเคราะห์รอยร้าวเชิงลึก
โดยใช้มาตรวัดความกว้างของรอยร้าวและเครื่องมืออัลตร้าโซนิคสำหรับการประเมินเชิงลึก ทำให้ได้โซลูชันการซ่อมแซมที่ครอบคลุม

โครงสร้างพื้น Flat Slab จากการสำรวจ พบว่า พื้นเริ่มแสดงรอยร้าวที่มีนัยสำคัญเนื่องจากการบรรทุกเกินพิกัด การรับน้ำหนักเกินความสามารถที่ออกแบบไว้ของโครงสร้าง นำไปสู่การเริ่มต้นและการขยายตัวของรอยร้าว เป็นอันตรายต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างและความปลอดภัยของการก่อสร้าง

การวิเคราะห์รอยร้าว

การวิเคราะห์รอยร้าว :
ก่อนดำเนินการซ่อมแซมได้ทำการวิเคราะห์ซ่อมรอยร้าวคอนกรีตอย่างละเอียด ทีมงาน Smart and Bright Co. ได้ใช้เครื่องวัดความกว้างของรอยร้าว (Crack Width guage card)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ในการวัดความกว้างของรอยร้าวอย่างแม่นยำ นอกจากนี้ เรายังใช้เครื่องมือ Ultrasonic เพื่อวิเคราะห์ความลึกของรอยแตกเหล่านี้ เทคนิคทั้งสองนี้ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของความเสียหายและช่วยกำหนดแผนการซ่อมแซมที่ตรงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

SmartInjection EP 21:
วิธีการซ่อมแซมที่ใช้คือ SmartInjection EP 21 เป็นวิธีการฉีดด้วยอีพ็อกซี่ที่ออกแบบมาเพื่ออุดรอยร้าวในโครงสร้างคอนกรีต การตัดสินใจใช้ SmartInjection EP 21 ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกาวที่เหนือกว่า การหดตัวต่ำ ความทนทานต่อความชื้นที่ดีเยี่ยม และความสามารถในการคืนความสมบูรณ์ของโครงสร้างของแผ่นคอนกรีต

ภายใต้คำแนะนำของทีมผู้เชี่ยวชาญ SmartInjection EP 21 ถูกเตรียมและฉีดเข้าไปในรอยแตก วิธีการนี้ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการเจาะลึกและการอุดรอยแตกอย่างสมบูรณ์ และ ป้องกันกรแตกร้าวเพิ่มเติมในอนาคต

หลังการซ่อมรอยร้าวคอนกรีตถูกปิดผนึกอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้พื้นคอนกรีตกลับมาแข็งแรง การวิเคราะห์อัลตราโซนิกหลังการซ่อมแซมยืนยันการเจาะและการเติมของการฉีดอีพ็อกซี่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ SmartInjection EP 21

Case Study: Addressing Overload-Induced Cracks in Flat Slab Structures Using SmartInjection EP 21

กรณีศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของ SmartInjection EP 21 ในการรักษารอยร้าวที่เกิดจากโหลดเกินในโครงสร้าง Flat Slab การผสมผสานระหว่างเครื่องมือวิเคราะห์ซ่อมรอยร้าวคอนกรีตที่แม่นยำและการดำเนินการอย่างเชี่ยวชาญโดย Smart and Bright Co. นำไปสู่การซ่อมแซมโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการ Overload และความเสียหายที่ตามมา

การศึกษาเพิ่มเติมอยู่ที่การสำรวจมาตรการป้องกันการแตกร้าวที่เกิดจากการบรรทุกเกินพิกัด และการตรวจสอบผลกระทบระยะยาวและความทนทานของการฉีดอีพ็อกซี่

Case Study: Addressing Overload-Induced Cracks in Flat Slab Structures Using SmartInjection EP 21

Introduction:
This case study examines the issue of overload-induced cracking in flat slab structures, a common problem in civil engineering. The remediation process employed by Smart and Bright Co. using their proprietary SmartInjection EP 21 epoxy injection technique is evaluated. This method, paired with in-depth crack analysis using Crack width gauge and Ultrasonic tools for depth assessment, provided comprehensive repair solutions

Problem Identification:
flat slab structure under consideration began exhibiting significant cracks due to overload. The overload, beyond the structure’s designed capacity, led to the initiation and propagation of cracks, endangering the structural integrity and safety of the construction.

Crack Analysis:
Before proceeding with the repair work, a thorough analysis of the cracks was undertaken. The Smart and Bright Co. team used a Crack width gauge, a reliable tool to measure the width of the cracks accurately. Further, they used Ultrasonic tools to analyze the depth of these cracks. These two techniques provided a clear picture of the extent of damage and helped formulate a targeted repair plan.

Solution – SmartInjection EP 21:
The repair solution employed was the SmartInjection EP 21, an epoxy-based injection solution designed to fill and seal cracks in concrete structures. The decision to use SmartInjection EP 21 was based on its superior adhesive strength, low shrinkage, excellent moisture resistance, and capacity to restore the structural integrity of the slab.

Implementation:
Under the guidance of the expert team, the SmartInjection EP 21 was prepared and injected into the cracks. The method ensured deep penetration and complete filling of the cracks, which effectively arrested further propagation.

Results:
Following the treatment, the cracks were effectively sealed, restoring the slab’s strength. Post-repair ultrasonic analysis confirmed the penetration and filling of the epoxy injection, demonstrating the efficiency of the SmartInjection EP 21.

Conclusion:
This case study has showcased the efficacy of the SmartInjection EP 21 in treating overload-induced cracks in flat slab structures. The combination of the precise crack analysis tools and the skilled execution by Smart and Bright Co. led to successful structural repair. It further suggests the need for regular structural health monitoring to prevent overload and consequent damage.

Future Research:
The potential for further study lies in exploring the preventative measures against overload-induced cracks and investigating the long-term effects and durability of epoxy injection treatments.

ติดต่อเรา บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด รับทํากันซึมดาดฟ้า ซ่อมรอยร้าวคอนกรีต
Facebook : smartandbright
Phone : 02-736-9555
Line : sabhotline

Concrete Repair​ing​

SMART & BRIGHT | บริการรับทำพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ซ่อมโครงสร้างอาคาร เสริมกำลังโครงสร้าง CFRP​​
บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด
789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
SMART AND BRIGHT CO., LTD.
​789 SOI LADPRAO 107 YAEK 33,
LADPRAO ROAD, KHLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND
ติดต่อเรา
Tel : 02-736-9555
Hotline : 088-791-4494
ID line : sabhotline
Fax : 02-736-9648
EMAIL : [email protected]
แคทตาล็อค
Innovative Coating Products
The Specialist In Repairing
Strengthening And Coating
All rights reserved @2023 Smart & Bright Co., Ltd.