งานเคลือบบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำใต้ดินซึม​

ไลน์พ่นสีของบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งต้องการเคลือบไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass) บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียซึ่งมีความเป็นกรดด่างและ Solvent สูง และมีการไหลของน้ำเป็นเสมือนอุโมงค์ใต้พื้นที่เชื่อมต่อกับบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยบ่อดังกล่าวมีภาวะน้ำใต้ดินซึมเข้าบ่อตลอดเวลา

 

ทีมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จึงได้ดำเนินการออกแบบเพื่อตอบ สนองความต้องการของลูกค้าดังนี้คือ

 

ดำเนินการหยุดน้ำด้วยโพลียูรีเทนโฟมอินเจ็คชั่น(PU Foam Injection) โดยใช้วัสดุ  Smartfoam PU 241 อัดฉีดสวนเข้าไปในรอยรั่วซึมทุกจุดเพื่อซ่อมรอยร้าวซีมจนบ่อบำบัดและอุโมงค์มีความแห้งตัวเพียงพอที่จะทำงานเคลือบไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass)

ขัดเตรียมผิวบ่อบำบัดน้ำเสียทั้งหมดทำความสะอาดเมื่องานสำเร็จลูกค้าจึงได้บ่อบำบัดน้ำเสียคุณภาพสูงและตรงตามความต้องการ

 

เคลือบบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยวัสดุเคลือบไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass) ชั้นที่ 1 ผสมเรซินชนิดไวนิลเอสเตอร์ (Vinylester)

 

เคลือบบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยวัสดุเคลือบไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass) ชั้นที่ 2 ผสมเรซินชนิดไวนิลเอสเตอร์ (Vinylester)

 

เคลือบบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสชนิดใยผิว (TissueFiber Glass) ผสมเรซินชนิดไวนิลเอสเตอร์ (Vinylester)

 

ในระหว่างการเคลือบบ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าวเราจำเป็นจะต้องจัดระบบ Safety อย่างดี โดยติตดั้งพัดลมเป่าและ พัดลมดูดอากาศ

 

และติดตั้ง Oxygen Censor ที่ตัวพนักงานปฎิบัติงานเคลือบไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass) เพื่อเช็คว่าอากาศในระหว่างการเคลือบบ่อบำบัดน้ำมีเพียงพอหรือไม่

บริการ

แคทตาล็อค

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ซ่อมรอยร้าว ซ่อมแซม
คอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร

งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ กันซึม

ติดต่อเรา

789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0 2736 9555 
Fax : 0 2736 9648
E-mail: sales@smartcoating.com

Innovative Coating Products

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

ติดตามเราได้ที่

All rights reserved @2018 Smart & Bright Co., Ltd.

0 2736 9555

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

(Auto 10 Lines)