เกี่ยวกับเรา

SMART & BRIGHT

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

เป็นบริษัทผู้ชำนาญการ ในการให้บริการทำพื้นโรงงานอุตสาหกรรม เคลือบพื้น Epoxy, Polyurethane, FRP lining, etc., กันซึมพื้นดาดฟ้า คอนกรีตชนิด Acrylic, Polyurethane, Pure Polyurea

เป็นบริษัท 5 อันดับแรกของประเทศที่มุ่งมั่นให้บริการนวัตกรรมวัสดุวิศวกรรมเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง การออกแบบงานเคลือบซ่อมแซม เสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยคุณภาพ ด้วยความเป็นมืออาชีพบนพื้นฐาน ความสุข และคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ

“ The Specialist in Repairing Strengthening and Coating ”

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น EpoxySMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy
SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริการวัสดุวิศวกรรม 
และเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง สำหรับงานวิศวกรรม

พนักงานของบริษัทได้สร้างวัฒนธรรมองค์กร

แห่งการเรียนรู้ในงาน ที่ทำอย่างมืออาชีพบนพื้นฐานความสนุกสนาน และความสุขในการทำงาน

บริการ

SERVICES

ผลงาน

PORTFOLIO

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy
SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

กรณีศึกษา

CASE STUDY

KNOWLEDGE

02

04

พื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy) สำหรับงาน Heavy Duty

วิธีป้องกันพื้นปูด บวม ด้วยอีพ็อกซี่กันชื้น ​

พื้นทนอุณหภูมิ และภาวะเปียกชื้น​

Epoxy Self Leveling กรณีพื้นมีความชื้น และน้ำมัน​

01

อาคารซ่อมรถขนาดใหญ่ของบริษัทขายรถตัก รถแบคโฮ รถตีนตะขาบ ต้องการเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy) ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. ทนน้ำมันเครื่องได้ 2. ทนน้ำกรดแบตเตอรี่ได้ 3. ไม่ลื่น  

โรงงานผลิตน้ำดื่มของบริษัทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ง ต้องการเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Floor) สำหรับสายการผลิตในห้องต่างๆ เช่นส่วนบรรจุ  ส่วนกรองน้ำ ส่วนเก็บสารเคมีส่วนการผลิตส่วนเก็บสินค้าพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร

พื้นโรงงานเหล็กม้วน (คอยล์) ในอมตะนคร ต้องการเคลือบ "พื้น Epoxy Self Leveling" (พื้นอีพ็อกซี่เซลเลเวลลิ่ง) ในโรงงาน แต่กังวลเรื่องภาวะความชื้นของ พื้นคอนกรีต และ กังวลว่าน้ำมันที่มากับเหล็กม้วนจะทำให้พื้นสกปรก

ในการปูพื้นลามิเนตหรือพื้นกระเบื้องยางในชั้น 1 ของอาคารทั่วไป (Ground Floor) มักพบปัญหาการปูดบวม หลุดล่อน เนื่องจากพื้นคอนกรีตชั้น 1 จะมีความชื้นสูงจากน้ำใต้ดินมากกว่าชั้นอื่นๆ หรือความชื้นจากภาวะ Slab Syndrome

03

ข่าวสาร

NEWS & EVENT

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

22

06/59

26

04/59

26

04/59

12

02/59

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy
SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy
SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy
SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

บรรยายพิเศษให้กับกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

22 มิถุนายน 2559 ทีมงานบริษัทสมาร์ท 
แอนด์ ไบรท์ จำก้ด ได้มีโอกาสไนบรรยาย เรื่องวัสดุวิศวกรรมกับการบริการ และการซ่อมแซมบำรุงรักษา ให้กับสถาปนิก และวิศวกร กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรม Commando Camp 
"FIRE WALK"

ทางบริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด 
ได้จัดส่งพนักงานไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
กับการเข้าสัมมนา Commando Camp 
ที่ The Pine Resort วันที่ 5-7 June 2015

อบรมให้กับบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) สายสีม่วง

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด ได้รับ
การเชิญให้จัดการฝึกอบรมให้กับหน่วย ซ่อมบำรุงระบบโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม ของ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สายสีม่วง

Internal Training

ปี 2559 นี้เรามีโครงการที่จะพัฒนาศักย
ภาพของพนักงานสมาร์ท แอนด์ ไบรท์ 
ในทุกส่วนงานให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่าย Admin, Graphic, Marketing หรือฝ่ายบัญชีเราก็ไม่เว้นนะครับ

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy
SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy

Services Catalogue​

 Product Catalogue​

Color Chart Catalogue​

smartandbright

SmartCoating

Smart and Bright Co., Ltd.

@smartandbright

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ซ่อมรอยร้าว ซ่อมแซม
คอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร งาน
เคลือบพื้นอีพ็อกซี่ กันซึม

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

ติดตามเราได้ที่

บริการ

แคทตาล็อค

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ซ่อมรอยร้าว ซ่อมแซม
คอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร

งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ กันซึม

ติดต่อเรา

789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0 2736 9555 
Fax : 0 2736 9648
E-mail: sales@smartcoating.com

Innovative Coating Products

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

ติดตามเราได้ที่

All rights reserved @2019 Smart & Bright Co., Ltd.

0 2736 9555

(Auto 10 Lines)

SMART & BRIGHT บริการทำพื้นโรงงานเคลือบพื้น Epoxy