เกี่ยวกับเรา

SMART & BRIGHT

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

เป็นบริษัทผู้ชำนาญ การในการให้บริการทำพื้นโรงงานอุตสาหกรรม 
เคลือบพื้น Epoxy, Polyurethane, FRP lining, etc., งานกันซึมพื้น
ดาดฟ้า คอนกรีตชนิด Acrylic, Polyurethane, Pure Polyurea

เป็นบริษัท 5 อันดับแรกของประเทศที่มุ่งมั่นให้บริการนวัตกรรมวัสดุ
วิศวกรรมเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และการออกแบบ งานเคลือบ ซ่อมแซม 
และเสริมกำลังโครงสร้าง คอนกรีตด้วยคุณภาพ และความเป็นมือ

อาชีพบนพื้นฐาน ความสุข และคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ

“The Specialist in Repairing Strengthening and Coating”

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริการวัสดุวิศวกรรม 
และเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง สำหรับงานวิศวกรรม

พนักงานของบริษัทได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ในงาน ที่ทำอย่างมืออาชีพบนพื้นฐานความสนุกสนาน และความสุขในการทำงาน

บริการ

SERVICES

ผลงาน

PORTFOLIO

กรณีศึกษา

CASE STUDY

KNOWLEDGE

02

04

การเคลือบ Coaltar Epoxy สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย​

ซ่อมรอยร้าว ณ อพาร์ทเม้นท์แห่งหนึ่ง​

งาน FRP. Lining สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานประเภทแผงวงจรอิเล็กทรอนิคส์​

กำแพงกันระเบิด โดย คาร์บอนไฟเบอร์

และ Pure Polyurea Spray​

01

ผู้ออกแบบรายหนึ่งขอคำแนะนำเราว่า หากมีงบประมาณจำกัด และจะเคลือบ Epoxy Coating ที่ผนังบ่อบำบัดน้ำเสียได้ไหม ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีของบริษัท จึงแจ้งกลับไปว่าการเคลือบ Epoxy Coating Solvent Type

ลูกค้าโรงงานผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิคส์ Circuit Board ชาวไต้หวัน พบปัญหาการ Failed จากการที่มีอายุการใช้งานเพียง 1 ปี Inspector ของสมาร์ท แอนด์ ไบรท์ ได้เข้าไปตรวจสอบ พบว่าสาเหตุของความเสียหายเกิดขึ้นดังนี้คือ​

สถานีเติมก๊าซ NGV ของโรงงานผลิตเบียร์แห่งหนึ่ง ต้องการให้ผนังและเพดานคอนกรีตสามารถบรรเทาแรงระเบิดได้ หากเกิดอุบัติเหตุจากการระเบิดของก๊าซ NGV ทีมงานนวัตกรรมและการออกแบบของ ได้ทำการ โดยใช้วัสดุวิศวกรรม

อพาร์ทเม้นท์แห่งหนึ่ง เปิดดำเนินการได้ 1 ปี พบว่า เกิด "รอยร้าว" ที่ผนังปูนฉาบจำนวนมาก รอยร้าวดังกล่าวตื้นบ้างลึกบ้างเป็นรอยร้าวที่ผนังปูนฉาบ และมีการรั่วซึมเข้าสู่ห้องพัก ปัญหาของลูกค้า

03

ข่าวสาร

NEWS & EVENT

22

06/59

26

04/59

26

04/59

12

02/59

บรรยายพิเศษให้กับกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

22 มิถุนายน 2559 ทีมงานบริษัทสมาร์ท 
แอนด์ ไบรท์ จำก้ด ได้มีโอกาสไปบรรยาย
เรื่องวัสดุวิศวกรรมกับการบริการ และ
การซ่อมแซมบำรุงรักษา ให้กับสถาปนิก
และวิศวกร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข....

กิจกรรม Commando Camp 
"FIRE WALK"

ทางบริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด 
ได้จัดส่งพนักงานไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
กับการเข้าสัมมนา Commando Camp 
ที่ The Pine Resort วันที่ 5-7 June 2015....

อบรมให้กับบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) สายสีม่วง

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด ได้รับ
การเชิญให้จัดการฝึกอบรมให้กับหน่วย
ซ่อมบำรุงระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 
ของ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สายสีม่วง...

Internal Training

ปี 2559 นี้เรามีโครงการที่จะพัฒนาศักย
ภาพของพนักงานสมาร์ท แอนด์ ไบรท์ 
ในทุกส่วนงานให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายAdmin, Graphic, Marketing หรือ
ฝ่ายบัญชีเราก็ไม่เว้นนะครับ...

Services Catalogue​

 Product Catalogue​

Color Chart Catalogue​

smartandbright

SmartCoating

Smart and Bright Co., Ltd.

@smartandbright

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ซ่อมรอยร้าว ซ่อมแซม
คอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร งาน
เคลือบพื้นอีพ็อกซี่ กันซึม

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

ติดตามเราได้ที่

บริการ

แคทตาล็อค

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ซ่อมรอยร้าว ซ่อมแซม
คอนกรีต เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร

งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ กันซึม

ติดต่อเรา

789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

Tel: 02 736 9555 
Fax: 02 736 9648
E-mail: sales@smartcoating.com

Innovative Coating Products

The Specialist In Repairing 
Strengthening And Coating

ติดตามเราได้ที่

All rights reserved @2017 Smart & Bright Co., Ltd.

02 736 9555

(Auto 10 Lines)